Książki o wydarzeniach na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej przed i w okresie II wojny światowej (baza danych)

Zamieszczony katalog zawiera książki z dziedziny historii Polski. Jest to swoisty przewodnik po literaturze poświęconej historii naszego państwa. Katalog jest podzielony na kategorie, aby usprawnić wyszukanie konkretnej pozycji.
historia Polski
Posty: 110
Rejestracja: 15 kwie 2014, 04:37

Książki o wydarzeniach na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej przed i w okresie II wojny światowej (baza danych)

Post autor: historia Polski » 25 maja 2014, 15:01

Mieczysław Adamczyk, Adam Koseski, Janusz Gmitruk - "Ziemie Wschodnie - Meldunki tygodniowe Sekcji Wschodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj kwiecień-lipiec 1944", Oficyna Wydawnicza "Aspra-JR", 2006.
Mieczysław Adamczyk, Adam Koseski, Janusz Gmitruk - "Ziemie Wschodnie - Raporty Biura Wschodniego Delegatury Rządu na Kraj 1943-1944", Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Oficyna Wydawnicza "Aspra-JR", 2005.
Jolanta Adamska, Stefan Matusewicz, Ludwik Świda - "Miejsca bitew i mogiły żołnierzy Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej", Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, 1996.
Zygmunt Albert - "Kaźń profesorów lwowskich", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 1989.
Zygmunt Albert - "Mord profesorów lwowskich w lipcu 1940 roku", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 1991.
Paul Allen - "Katyń. Stalinowska masakra i tryumf prawdy", Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2003.
Józef Anczarski - "Kronikarskie zapisy z lat cierpień i grozy w Małopolsce Wschodniej 1939-1946", Lwów - Kraków, 1996.
Antoni Andrzejowski - "Ramoty starego Detiuka o Wołyniu", Wydawca M. Arct, Wilno, 1921.
Józef Anioł - "Do tajgi na zatracenie. Wspomnienia deportowanego Wołyniaka", Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, 2000.
Anne Applebaum - "Między Wschodem a Zachodem. Poprzez granice Europy", Prószyński i S-ka, Warszawa, 2001.
Helena Arciszewska-Jakubowska - "Harcerstwo Poleskie: Brześć - Kobryń", Wydawnictwo Apostolicum, 2001.
Maria Babnis - "Nad Wilią i Wilenką", Wydawnictwo Bernardinum, 2011.
Monika Bachowska - "Kresy", Wydawnictwo eSPe, 2010.
Dominik Mieczysław Baczyński - "Ty musisz żyć, aby dać świadectwo prawdzie", Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1990.
Tadeusz Bagiński - "Lipniki Wołynia Poleskiego spalone: opracowanie oparte na relacjach autentycznych świadków zdarzenia jakie udało się autorowi zebrać i ocalić od zapomnienia", Elbląg, 1995.
Edmund Henryk Bakuniak "Jeż" - "Osnowa - Zgrupowanie Pułkowe 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK - Od Lasów Wołyńskich do Puszczy Solskiej", Światowy Związek Żołnierzy AK - Okręg Wołyński, Warszawa, 2004.
Jan Baradyn-Żyliński - "Ojczyźnie i przysiędze Hipokratesa zawsze wierni: udział lekarzy Polaków w konspiracji i walce zbrojnej z okupantem hitlerowskim na północno-wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej", Wyd. Takt, 1997.
Artur Bata - "Bieszczady w ogniu", Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.
Władysław Bąkowski - "Zagłada Huty Pieniackiej", Nakładem Klubu Złoczowskiego, Kraków, 2001.
Daniel Beauvois - "Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914", Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005 (wyd. II - 2011).
Daniel Beauvois - "Walka o ziemię. Szlachta polska na Ukrainie prawobrzeżnej pomiędzy caratem a ludem ukraińskim 1863-1914", Wyd. Pogranicze, Sejny, 1996.
Daniel Beauvois - "Wilno - polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 1803-1832", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2010.
Avrom Bendavid-Val - "Niebiosa są puste. Odkrywanie zapomnianego miasta", Świat Książki, 2012.
Jan Bereziuk - "Moje Kresy. Wspomnienia mieszkańca Hinowic pod Brzeżanami", Nysa, 2002.
Jerzy Beski - "Moje Podole 1930-1945", Wydawnictwo Nowik, 2010.
Jan Białowąs - "Krwawa Podolska Wigilia w Ihrowicy w 1944 roku", Wyd. Polihymnia, Lublin 2003.
Jan Białowąs - "Pogrzeb po sześćdziesięciu czterech latach", Wydawnictwo Polihymnia, Lublin, 2009.
Jan Białowąs - "Zdawało się, że pomarli, a oni wciąż żyją" (wspomnienia z życia Polaków i Ukraińców w Ihrowicy oraz tragicznej nocy wigilijnej 1944 roku), Lublin, 1995.
Jan Białowąs - "Żył i umarł dla innych. Wspomnienie o zamordowanym ks. Stanisławie Szczepankiewiczu proboszczu Ihrownicy", Wydawnictwo Polihymnia, Lublin, 2004.
Bogdan Biegalski, Antoni Wójtowicz, Leokadia Wójtowicz - "Ocalić od zapomnienia. Kronika I Brygady Kadrowej V Dywizji Lwowskiej", Zielona Góra 2002.
Franciszek Bielak - "Z dziejów kresowego miasteczka" (Lesko), Przemyśl, 1969.
Maja Bilska - "Ognie nad Solinką", Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981.
Stanisław Biskupski - "Świadkowie mówią", Światowy Związek Żołnierzy AK, Okręg Wołyński, 1996.
Stanisław Bizuń - "Historia krzyżem znaczona. Wspomnienia z życia Kościoła katolickiego na Ziemi Lwowskiej 1939 – 1945", Oddział Lubelski Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Lublin, 1993.
Czesław Blicharski - "Tarnopolanie na starym ojców szlaku", Biskupin, 1994.
Danuta Błahut-Biegańska, Tomasz Kuba Kozłowski - "Świat Kresów" , Wydawnictwo Karta, 2011.
Maria Bogucka - "Ludzie z Kresów", Oficyna Naukowa, 2010.
Włodzimierz Bonusiak - "Polacy i Ukraińcy podczas II wojny światowej", Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000.
Zygmunt Boradyn, Andrzej Chmielarz, Henryk Piskunowicz - "Z dziejów Armii Krajowej na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie (1941-1945) - studia", Instytut Studiów Politycznych PAN, 1997.
Zygmunt Boras - "Obrzeża nowożytnej Rzeczypospolitej. Kwestie wyznaniowe, społeczne i narodowościowe", Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005.
Wincenty Borodziewicz - "Szósta Wileńska Brygada AK", Wydawnictwo Bellona, 1992.
Kate Brown - "Kresy - biografia krainy, której nie ma. Jak zniszczono wielokulturowe pogranicze", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2013.
Edward Brzezowski - "Zagłada Brzeziny: wspomnienia z Wołynia", Olsztyn, 2001.
Jerzy Brzozowski, Stanisław Krasucki, Jan Malinowski - "Burza" na Kresach Wschodnich", Wyd. Progres, 1994.
Krzysztof Buchowski - "Polacy w niepodległym państwie litewskim, 1918-1940", Inst. Historii Uniw., 1999.
Feliks Budzisz - "Z ziemi cmentarnej", Wydawnictwo Skryptor, Gdańsk, 1998.
Zdzisław Budzyński - "Od Lwówka Śląskiego do Lwowa. Studia i materiały z dziejów południowej Polski", Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012.
Władysław Bukowiński - "Do moich przyjaciół", Biały Dunajec-Ostróg, 2001.
Władimir Bukowski - "I powraca wiatr...", Wydawnictwo Polonia, Londyn, 1983.
Krzysztof Bulzacki - "Na wariackich papierach", Jelenia Góra, 1997.
Krzysztof Bulzacki - "Polacy i Ukraińcy - trudny rozwód", Wydawnictwo Na Rubieży, 1997.
Krzysztof Bulzacki - "Zawsze mój Lwów", Wrocław, 1997.
Krzysztof Bulzacki - "Zawsze wierni Tobie Polsko", Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich, Oddział Jelenia Góra, 1999.
Ireneusz Caban - "Na dwa fronty. Obwód Tomaszów Lubelski w walce z Niemcami i ukraińskimi nacjonalistami", TTR Oficyna Wydawnicza "Czas", Lublin, 1999.
Ireneusz Caban - "Oddziały Partyzanckie i Samoobrony Obwodu AK Tomaszów Lubelski", Warszawa, 2000 (wydano dzięki wsparciu Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego).
Ireneusz Caban (praca zbiorowa) - "Związek Walki Zbrojnej - Armia Krajowa w obwodzie Tomaszów Lubelski. Relacje, wspomnienia, opracowania, dokumenty", Oficyna Wydawnicza "Czas", Lublin, 1999.
Marcin Całbecki - "Miasta Józefa Czechowicza. Topografia wyobraźni", Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002.
Henryk Chałupczak, Tomasz Browarek - "Mniejszości narodowe w Polsce: 1918-1995", Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998.
Zofia Chomętowska - "Polesie", Fundacja Archeologia Fotografii, 2012.
Tadeusz Chrzanowski - "Kresy, czyli obszary tęsknot", Wydawnictwo Literackie, 2013.
Piotr Cichoracki - "Polesie nieidylliczne. Zaburzenia porządku publicznego w województwie poleskim w latach trzydziestych XX wieku", Wydawnictwo LTW, 2007.
Stanisław Ciesielski - "Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej: przekształcenia struktury narodowościowej, 1931-1948", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006.
Roman Ciosmak - "Tych zbrodni zapomnieć nam nie wolno. W sześćdziesiąta rocznicę holokaustu na Kresach Wschodnich II RP", Nysa, 2003.
Antoni Cybulski - "Wspomnienia konspiracyjnego starosty z Wołynia", Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa, 2009.
Henryk Cybulski - "Czerwone noce", Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa, 1966 (wyd. II - 1990).
Wiktor Krzysztof Cygan - "Kresy we krwi", Wyd. Espadon, 2006.
Wiktor Krzysztof Cygan - "Kresy we krwi 1939", Zbroja Oficyna Wydawnicza, 2012.
Janina Cywińska - "W okupowanym Wilnie", Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Bydgoszczy, 1997.
Zygmunt Czapla - "Uratować pamięć (...)": wspomnienia repatriantów z Kresów Wschodnich", II Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koszalinie, 2004.
Jakub Czarnowski - "Kresy przewodnik. Litwa, Białoruś, Ukraina - podróżój z Danielem Olbrychskim", Wydawnictwo Arystoteles, Arystoteles, 2011.
Ryszard Jan Czarnowski - "Krzemieniec", Wydawnictwo Rytm, Warszawa, 2014.
Ryszard Jan Czarnowski - "Lwów - Sacrum Et Profanum", Wydawnictwo Galaktyka, 2012.
Roman Czernicki - "Z Krzemieńca, Borysławia...", Instytut Wydawniczy PAX, 2010.
Józef Czerwiński - "Z wołyńskich lasów na berliński trakt", Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1985.
Aleksander Czołowski - "Historja Lwowa", Nakładem Koła T.S.L. im. Adama Asnyka, 1925.
Zdzisław Daraż - "Ogniska za Sanem", Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004.
Zdzisław Daraż - "Zawierucha nad Sanem", RS Druk, 2006.
Henryk Dąbkowski - "Kresowi księża harcerze: Od Kamieńca Podolskiego do Nowogródka i Drohiczyna nad Bugiem", 2000.
Władysław Demiańczuk - "Wybaczyć nie znaczy zapomnieć", Toronto, 1996.
Andrzej Depo, Janina Dziczek - "Wołyńska Itaka", Oficyna Wydawnicza "Ziuk" Józef Cabaj, Drezdenko, 2001.
Edward Dębicki - "Ptak umarłych", Wydawnictwo Bellona, 2007.
Maria Dębowska - "Kościół katolicki na Wołyniu w warunkach okupacji 1939-1945", Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Rzeszowie, 2008.
Jerzy Dębski, Leon Popek - "Okrutna przestroga", Towarzystwo Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej, Lublin, 1997.
Włodzimierz Sławosz Dębski - "Było sobie miasteczko: opowieść wołyńska", Wyd. Polihymnia, 2011.
Marta Dobrowolska-Kierył - "Przedwojenne Kresy. Najpiękniejsze fotografie", Wydawnictwo RM, Warszawa, 2010.
Aleksander Dobrucki - "Czar minionych lat", nakładem autora, 1990.
Mieczysław Dobrzański - "Gehenna Polaków Na Rzeszowszczyźnie w latach 1939-1948", Wydawnictwo Nortom, Wrocław, 2002.
Edmund Domalewski - "Pierwsze akcje UPA w północnym Wołyniu", Chełm, 1991.
Henryk Dominiczak - "Granica wschodnia Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939", Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1992.
Dymtro Doncow - "Nacjonalizm" (wstęp, tłumaczenie, komentarz, analiza Wiktor Poliszczuk), Kraków 2008.
Tadeusz Doroszuk - "Bastiony Podlasia", Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa, 2005.
Edward Drabienko - "Jedno życie: wspomnienia z lat 1942-1951", Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1987.
Romuald Drohomirecki - "Losy", Wydawnictwo Poligraf, 2013.
Henryk Drzazgowski - "Na kresach II RP: Polesie - Wołyń", Wydawnictwo Efekt, Warszawa, 1993.
Marian Dubyecki - "Na kresach i za kresami. Wspomnienia i szkice", Księgarnia Leona Idzikowskiego, Kijów, 1914.
Michał Duć - "Wojenne losy chłopca znad Sanu", Bonus Liber, Wyd. Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2010.
Józef Dunin Karwicki - "Wędrówka od źródeł do ujścia Horynia", Zakład Reprografii i Digitalizacji Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej, 2010 (reprint wydania z 1891 r.).
Józef Dunin-Karwicki - "Z zamglonej i niedawno minionej przeszłości: opowiadania historyczne", Druk. A.T. Jezierskiego, 1902.
Adam Dylewski - "Kresy najpiękniejsze zakątki", Wydawnictwo SBM, 2012.
Adam Dylewski - "Podróż na Kresy", Wydawnictwo Świat Książki, 2010.
Adam Dylewski, Agnieszka Filipiak, Tomasz Filipiak, Mariusz Kulan, Jacek Podsiadło - "Wilno", Wydawnictwo Pascal, 2014.
Maria Halina Dyszlewska - "Dzieje kresowej rodziny ziemiańskiej: powstańcy, sybiracy, akowcy, emigranci", Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów, 1996.
Roman Dzwonkowski - "Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917-1939: martyrologium", Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998.
Roman Dzwonkowski - "Polacy na dawnych kresach wschodnich: z problematyki narodowościowej i religijnej", Oddział Lubelski Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", 1994.
Roman Dzwonkowski, Jan Pałyga - "Za wschodnią granicą 1917-1993: o Polakach i Kościele w dawnym ZSRR", Wydawnictwo "Wspólnota Polska" oraz "Pallottinum II", 1993.
Piotr Eberhardt - "Polska ludność kresowa: rodowód, liczebność, rozmieszczenie", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998.
Piotr Eberhardt - "Przemiany narodowościowe na Litwie", Przegląd Wschodni, 1997.
Tadeusz Epsztein - "Edukacja dzieci i młodzieży w polskich rodzinach ziemiańskich na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w XIX w.", Wydawnictwo DiG, 1998.
Józefa Felińska-Marciniak - "Wołyńska ziemio moja...", Mała Poligrafia Redemptorystów, Tuchów, 2007.
Michał Fijałka - "27. Wołyńska Dywizja Piechoty AK", Instytut Wydawniczy Pax, 1986.
Władysław Filar - "Burza na Wołyniu" (o 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK), ROPWiM, Warszawa, 1997.
Władysław Filar - "Działania 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK", Światowy Związek Żołnierzy AK - Okręg Wołyński, Warszawa, 2011.
Władysław Filar - "Eksterminacja ludności polskiej na Wołyniu w II wojnie światowej", Warszawa, 1999.
Władysław Filar - "Przebieg i przyczyny konfliktu ukraińsko-polskiego na Kresach Południowo-Wschodnich II RP", Warszawa, 2002.
Władysław Filar - "Przed akcją "Wisła" był Wołyń", Światowy Związek Żołnierzy AK - Okręg Wołyński, 2000.
Władysław Filar - "Przebraże - bastion polskiej samoobrony na Wołyniu", Wydawnictwo Rytm, 2009.
Władysław Filar - "Wołyń 1939-1944. Eksterminacja czy walki polsko-ukraińskie: studium historyczno-wojskowe zmagań na Wołyniu w obronie polskości, wiary i godności ludzkiej", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2003.
Władysław Filar - "Wołyń 1939- 1944. Historia, pamięć, pojednanie", Wydawnictwo Rytm, 2009 i 2012.
Władysław Filar - "Wołyń - Lublin - Warszawa 1939- 1989. Wspomnienia żołnierza 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej", Wydawnictwo Rytm, 2013.
Zbigniew Fras - "Galicja", Wrocław, 2000.
Karol Galiński - "Wspomnienia. Mosty Wielkie, Żółkiew, Stanisłówka", Warszawa, 1970.
Łukasz Galusek, Michał Jurecki - "Kresy na nowo odkryte. Wspólne dziedzictwo Polski i Ukrainy", Międzynarodowe Centrum Kultury, 2007.
Henryk Garbowski - "Polesie Wołyńskie pod okupacją niemiecką", Wydawnictwo von Borowiecky, 2005.
Henryk Garbowski - "Urok Wołynia i czar Polesia", Wydawnictwo von Borowiecky, 2003.
Andrzej Gil (red.) - "Ruchy religijne na Wołyniu w XVI i w XVII wieku", KUL, Lublin, 2013.
Albin Głowacki - "Sowieci wobec Polaków: na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1941", Wydawnictwo Universytetu Łódzkiego, 1998.
Janusz Gmitruk, Jerzy Mazurek - "Działalność władz okupacyjnych na terytorium Rzeczypospolitej 1 IX 1939 - 1 XI 1940", Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa, 1999.
Janusz Gmitruk, Arkadiusz Indraszczyk, Adam Koseski (red.) - "Pro memoria (1941-1944) - Raporty Departamentu Informacji Delegatury Rządu RP na Kraj o zbrodniach na narodzie polskim", Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Wyd. Typografia, Warszawa-Pułtusk, 2004-2005.
Janusz Gmitruk - "Zygmunt Rumel Żołnierz nieznany", Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2009.
Zbigniew Gnat-Wieteska - "30 Poleska Dywizja Piechoty Armii Krajowej", Wydawnictwo Ajaks, 1993.
Aleksandr Gogun - "Partyzanci Stalina na Ukrainie. Nieznane działania 1941–1944", Wydawnictwo Bellona, 2010.
Zbigniew Goldziński - "Na zachód od Lwowa: Kompania "Milczyce", kwiecień-sierpień 1944", Wydawnictwo Norbertinum, 2000.
Jan Goniowski - "Armia Krajowa w Wicynie, tarnopolskiej wsi w obwodzie Złoczów", Wydawnictwo Platan, 1998.
Aleksandra Górska - "Kresy. Najpiękniejsze miasta", Wydawnictwo Kluszczyński, 2012.
Ludwik Gronowski - "Fotografie Krzemieniec 1930-1939", Wydawnictwo Boni Libri, 2012.
Edward Gross - "Tragedia Podola", Drukarnia i Wydawnictwo Druk-Ar, Głogów, 2007.
Edward Groos - "Zbrodnie Ukraińskiej Powstańczej Armii", Głogów, 1999.
Bogumił Grott (praca zbiorowa) - "Działalność nacjonalistow ukraińskich na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej", Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2010.
Bogumił Grott - "Polacy i Ukraińcy dawniej i dziś", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002.
Bogumił Grott (red.) - "Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-2004", Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa, 2004.
Karol Grünberg, Bolesław Sprengel - "Trudne sąsiedztwo: stosunki polsko-ukraińskie w X-XX wieku", Książka i Wiedza, 2005.
Michał Grynberg, Maria Kotowska - "Życie i zagłada Żydów polskich, 1939-1945: relacje świadków", Oficyna Naukowa, 2003.
Adrian Grzegorzewski - "Czas tęsknoty", Wydawnictwo Znak, 2014.
Czesław Grzelak, Stanisław Jaczyński, Eugeniusz J. Kozłowski - "Agresja sowiecka na Polskę 17 września 1939 w świetle dokumentów", Wydawnictwo Bellona, 1994.
Czesaw Grzelak - "Dziennik sowieckiej agresji - wrzesień 1939", Oficyna Wydawnicza "Gryf", Wojskowy Instytut Historyczny, 1994.
Czesław Grzelak - "Grodno 1939", Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1990.
Czesław Grzelak - "Kresy w czerwieni 1939", Wydawnictwo Rytm, 2008.
Czesław Grzelak - "Płonące Kresy 1939. Wilno, Grodno, Kodziowce", Wydawnictwo Bellona, 2013.
Czesław Grzelak - "Wrzesień 1939 na Kresach w relacjach", Wydawnictwo Neriton, 1999.
Zofia Grzesiakowa - "Między Horyniem a Słuczą", Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1992.
Antoni Gutkowski - "Wołyń. Moje wspomnienia z lat 1916–1943", Wydawnictwo Proxima, Łódź, 2004.
Robert Guz - "Polacy na Wschodzie mówią o sobie", Instytut Badań nad Polonią, Lublin, 2000.
Bolesław Hadaczek - "Kresy w literaturze polskiej: studia i szkice", Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1999.
Stanisław Hadam - "Nad Sanem i na Wołyniu" (wspomnienia z lat 1939-1947), Wydawnictwo Diecezji Rzeszowskiej, Poligrafia WSD, 2007.
Czesław Halski - "Polskie Radio Lwów", Wydawnictwo LTW, 2012.
Wiktor Harbich - "Wspomnienia starego kapłana", Łódź, 1995.
Wiesław Helak - "Lwowska noc", Wydawnictwo Trio, 2012.
Władysław Hermaszewski - "Echa Wołynia", Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa, 1998.
Władysław Hładkowski - "Wspomnienia", Drohiczyn, 1997.
Jakub Hoffman - "Rocznik wołyński", Nakł. Zarządu Wołyńskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego., 1931.
Ewa Krystyna Hoffman-Jędruch - "Ślady na piasku. Z Tarnopola do Argentyny - Kresowa rodzina w wojennej zawierusze", Świat Książki, 2012.
Jadwiga Hohenberger-Gorzkowska - "Zwierzenia", Wydawnictwo Nortom, 2011.
Grzegorz Hryciuk - "Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931-1948", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2005.
Ihor Iljuszyn - "UPA i AK. Konflikt w Zachodniej Ukrainie (1939–1945)", Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa, 2009 (Uwaga: zdaniem polskich historyków książka zawiera poważne błędy merytoryczne).
Tadeusz Isakowicz-Zaleski - "Przemilczane ludobójstwo na Kresach", Małe Wydawnictwo, Kraków 2008.
Barbara Iskra Kozińska - "Czerwone niebo nad Wołyniem", Wydawnictwo Bellona, 2012.
Marek Jabłonowski, Adam Koseski, Włodzimierz Janowski - "O niepodległą i granice - Raporty i informacje Biura Propagandy Zagranicznej Prezydium Rady Ministrów 1920-1921", Oficyna Wydawnicza "Aspra-JR", 2005.
Marek Jabłonowski, Jerzy R. Prochwicz - "Wywiad Korpusu Ochrony Pogranicza 1924-1939", Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2004.
Wiktor Jacewicz, Jan Woś - "Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego po okupacją hitlerowską w latach 1939-1945", Warszawa, 1977.
Jadwiga Jackowska, Jan Maria Jackowski - "Znad Dniepru nad Odrę. Wspomnienia Matki i syna", Wydawnictwo Rytm, Warszawa, 2008.
Helena z Jaczynowskich Rothowa - "Czasy, miejsca, ludzie. Wspomnienia z Kresów Wschodnich", Wydawnictwo Literackie, 2009.
Mieczysław Jałowiecki - "Na skraju Imperium", Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 2006.
Zenon Jankowski - "Wspomnienia z 2. Wileńskiej Brygady AK oraz z Kaługi", Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Bydgoszczy, 1998.
Jerzy Jakubowicz - "Sagi rodów polskich", Wydawnictwo Multico, Lublin, 2000.
Piotr Jacek Jamski - "Pocztówki z Kresów przedwojennej Polski", Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2012.
Józef Janczarski - "Kronikarskie zapisy z lat cierpień i grozy w Małopolsce Wschodniej 1939-1946", Lwów-Kraków, 1982.
Zenobiusz Janicki - "W obronie Przebraża i w drodze do Berlina", Lublin, 1997.
Jan Jarecki - "Najazd sowiecki na Polskę - 17 września 1939 rok", Wydawnictwo Promocja, 1993.
Krzysztof Jasiewicz (red. naukowa) - "Europa nieprowincjonalna: przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej) w latach 1772-1999", Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Rytm, Warszawa, 1999.
Krzysztof Jasiewicz - "Lista strat ziemiaństwa polskiego 1939-1956", Wydawnictwo Volumen, Archiwum Wschodnie, Instytut Historii PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, 1995.
Krzysztof Jasiewicz - "Pierwsi po diable: elity sowieckie w okupowanej Polsce 1939-1941: (Białostocczyzna, Nowogródczyzna, Polesie, Wileńszczyzna)", Instytut Studiów Politycznych PAN, Wyd. Rytm, Warszawa, 2001.
Krzysztof Jasiewicz - "Rzeczywistość sowiecka 1939-1941 w świadectwach polskich Żydów", Wyd. Rytm, Warszawa, 2010.
Krzysztof Jasiewicz (red. naukowa) - "Świat NIEpożegnany: Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII-XX wieku", Instytut Studiów Politycznych PAN, Wyd. Rytm, Warszawa, 2004.
Krzysztof Jasiewicz (red. naukowa) - "Tygiel narodów: stosunki społeczne i etniczne na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej 1939-1953", Instytut Studiów Politycznych PAN, Wyd. Rytm, Warszawa, 2002.
Krzysztof Jasiewicz - "Zagłada polskich Kresów: ziemiaństwo polskie na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939-1941: studium z dziejów zagłady dawnego narodu politycznego", Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Volumen, Warszawa, 1997.
Krzysztof Jasiewicz, Marek Wierzbicki - "Okupacja sowiecka (1939-1941) w świetle tajnych dokumentów: obywatele polscy na kresach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką w latach 1939-1941", Instytut Studiów Politycznych PAN, 1996.
Stanisław Jastrzębski - "Kresy wschodnie we krwi. Rzecz o polskiej samoobronie", Wyd. Nortom, 2001.
Stanisław Jastrzębski - "Ludobójstwo ludności polskiej przez OUN-UPA w województwie stanisławowskim w latach 1939-1946", Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 2004.
Stanisław Jastrzębski - "Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich na Polakach na Lubelszczyźnie w latach 1939-1947", Wydawnictwo Nortom, 2007.
Stanisław Jastrzębski - "Martyrologia polskiej ludności w województwie lwowskim. Zbrodnie popełnione przez nacjonalistów ukraińskich".
Stanisław Jastrzębski - "Moje Kresy wczoraj i dziś", Wydawnictwo Para, 2011.
Stanisław Jastrzębski - "Oko w oko z banderowcami: wspomnienia małoletniego żołnierza Armii Krajowej", Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1996.
Stanisław Jastrzębski - "Samoobrona Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich II RP w latach 1939-1946", Wydawnictwo Nortom, 2008.
Michał Jaśnikowski - "Chłopak z Kresów. Pamiętnik lubelskiego kupca", Wydawnictwo Muza, 2010.
Franciszek Jaworski - "O szarym Lwowie" (reprint wydania z 1916 r.), Wydawnictwo Most, 2013.
Sławomir Jędrzejewski - "Piwo to napój niezbędny. Przemysł piwowarski na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej", wydawnictwo Wysoki Zamek, 2012.
Bernard Juzwenko - "Droga do wolności: wspomnienia, relacje", Wydawnictwo Na Rubieży, 2000.
Bernard Juzwenko - "Ruch oporu, wspomnienia, relacje", Wydawnictwo Na Rubieży, 1997.
Bernard Juzwenko - "Syn ziemi podolskiej. Wspomnienia i relacje", Wrocław, 1996.
Adam R. Kaczyński - "Cmentarze Legionowe na Wołyniu", Wydawnictwo Rytm, 2011.
Franciszek Kamiński - "Krzyż niepodległości", Wydawnictwo Nortom, 2008.
Stefan Kamiński - "Lata walk i zamętu na Ukrainie, 1917-1921", Wydawnictwo Gryf, 1990.
Olga Kanapatskaya - "Wołyń: niezręczny temat", Wydawnictwo WCM, Opole-Warszawa, 2011.
Leszek Kania - "Wilno 1944", Wydawnictwo Bellona, 2013.
Łucja Kapralska - "Pluralizm kulturowy i etniczny a odrębność regionalna Kresów południowo-wschodnich w latach 1918-1939", Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków, 2000.
Leon Karłowicz - "Ludobójcy i ludzie. Sąsiedzi. Wołyń 1943", Wydawnictwo Mireki, 2013.
Leon Karłowicz - "Od Zasmyk do Skrobowa. Przeciw UPA na śmierć i życie. Wołyń - w szponach trzech wrogów", Wydawnictwo Mireki, 2013.
Leon Karłowicz, Leon Popek - "Śladami ludobójstwa na Wołyniu", Lublin, 1998.
Edward Kawczyński, Apolonia Spychalska-Wójcik, Felicja Pokrop - "Pociągi szły na Wschód: wspomnienia z wygnania w ZSRR", Pamięć narodu, 1990.
Matthew Kelly - "Ocaleni. Wojenna tułaczka kresowej rodziny", Carta Blanca, 2011.
Basil Kerski, Andrzej Stanisław Kowalczyk - "Wiek ukraińsko-polski. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem", Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2001.
Henryk Kirschner - "Notatki wołyńskie", Wydawnictwo Arcana, 2010.
Eleonora Kirwiel - "Kresy Północno-Wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918- 1939. Oblicze polityczne", Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.
Mieczysław Kitajczuk - "Burzliwe dzieje Polesia", Wydawnictwo Nortom, 2002.
Ryszard Kłosiński - "Wołyńska golgota oczami dziecka", Wydawnictwo Atla 2, Wrocław, 2009.
Zygmunt Kłosiński - "Trzecia Wileńska", Redakcja "Gońca Kresowego", 1995.
Elżbieta Kobojek, Sławomir Kobojek - "Kresy", Wydawnictwo Dragon, 2012.
Władysław Kobylański - "W szponach trzech wrogów. Przeciw UPA, Niemcom i Sowietom", Wyd. Mireki, 2013.
Wanda Kocięcka - "Oddajcie mi Świętego Mikołaja! Wspomnienia z dzieciństwa na Kresach Wschodnich w latach wojny", Wydawnictwo Norbertinum, 2006 i 2012.
Jacek Kolbuszewski - "Kresy", Wydawnictwo Dolnośląskie, 1996.
Krzysztof Kołtun - "Wołyńska litania", Biały Dunajec – Ostróg, 2001.
Żanna Komar - "Trzecie miasto Galicji. Stanisławów i jego architektura w okresie autonomii galicyjskiej", Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków, 2008.
Ernest Komoński - "W obronie przed Ukraińcami. Działania Polaków na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943-1944 wobec polityki eksterminacyjnej nacjonalistów ukraińskich", Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2013.
Teresa Konieczna - "Mniejszości narodowe w Polsce", Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki, 1991.
Zdzisław Konieczny - "Był taki czas - u źródeł akcji odwetowej w Pawłokomie", Archiwum Państwowe w Przemyślu, Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Przemyślu, Polski Związek Wschodni w Przemyślu, 2005.
Zdzisław Konieczny (praca zbiorowa) - "Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na ludności cywilnej w południowo-wschodniej Polsce 1942-1947", Polski Związek Wschodni w Przemyślu, "San Set", 2001.
Marek A. Koprowski - "Kresy w II Rzeczpospolitej", Wydawnictwo SBM, 2011.
Marek A. Koprowski - "Kresy. Historia, ludzie, tradycje", Wydawnictwo SBM, 2013.
Marek A. Koprowski - "Lwów. Historia. Ludzie. Tradycje", Wydawnictwo SBM, 2013.
Marek A. Koprowski - "Między Bugiem a Styrem", Biały Dunajec, 2008.
Marek A. Koprowski - "Wilno. Historia. Ludzie. Tradycje", Wydawnictwo SBM, 2013.
Marek A. Koprowski - "Wołyń. 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej", Wydawnictwo Replika, 2013.
Marek A. Koprowski - "Wołyń. Epopeja polskich losów 1939-2013. Akt I, II i III" (3 tomy), Wyd. Replika, 2013.
Marek A. Koprowski, Marcin K. Schirmer - "Kresy w II Rzeczpospolitej - Dwory i dworki w II Rzeczpospolitej", Wydawnictwo SBM, 2013.
Roman Korab-Żebryk - "Biała Księga: w obronie Armii Krajowej na Wileńszczyźnie", Wydawnictwo Lubelskie, 1991.
Roman Korab-Żebryk - "Operacja wileńska AK", Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.
Aleksander Korman - "Ludobójstwo UPA na ludności polskiej. Dokumentacja fotograficzna", Wrocław, 2003.
Aleksander Korman- "Niekarane zbrodnie SS-Galizien z lat 1943-1945", Londyn, 1969.
Aleksander Korman - "Stosunek UPA do Polaków na Ziemiach Południowo-Wschodnich II Rzeczpospolitej", Wydawnictwo Nortom, 2010.
Andrzej Kornatowski - "O płonącym Wołyniu", Wydawnictwo Nortom, 2006.
Mariusz Korzeniowski - "Za Złotą Bramą. Działalność społeczno-kulturalna Polaków w Kijowie w latach 1905-1920", Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2009.
Józef Korzeń - "Pamięć narodowa", Kraków, 2005.
Karol Kosek - "Od wyzwolicieli zachowaj nas Panie. Wspomnienia z Wołynia 1939-1944", Fundacja Kresowa "Semper Fidelis", Wrocław, 1997.
Piotr Kosiewski, Grzegorz Motyka - "Historycy polscy i ukraińscy wobec problemów XX wieku", Wydawnictwo "Universitas", Kraków, 2000.
Zofia Kossak - "Pożoga", Wydawnictwo Greg, 2008.
Stanisław Koszewski (praca zbiorowa) - "Pamięć i nadzieja", Stowarzyszenie "Pamięć i Nadzieja", Chełm, 2010.
Irina Kotłobułatowa - "Lwów na dawnej pocztówce", Międzynarodowe Centrum Kultury, 2006.
Witold Józef Kowalów - "Szkice z dziejów kościelnych Ostroga i okolic", Biały Dunajec-Ostróg, 2001.
Anna Kownacka-Góral -"Z Przebraża na Wołyniu do Opola", Wydawnictwo Polihymnia, Lublin, 2008.
Jerzy Krasowski - "Wspomnienia wołyniaka: Praca w PRL-u", Wydawnictwo Promocyjne Albatros, 1995.
Józef Krętosz i Maria Pawłowiczowa - "Lista strat wśród duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego w latach 1939-1945", Opole, 2005.
Helena Krzemionowska-Łowkis - "Wołyń - opowieści prawdziwe", Stowarzyszenie Przymierze, 2003.
Marcin Krzyszycha, Violetta Sobierańska - "Polacy na Ukrainie: zarys dziejów", Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie, 2003.
Anna Kubajak - "Kresy i Sybir. Losy polskich dzieci", Wydawnictwo Kubajak, 2009.
Władysław Kubów - "Polacy i Ukraińcy na Podolu. Tragedia Polaków w Berezowicy Małej koło Zbaraża", Wydawnictwo Nortom, Wrocław, 1997.
Władysław Kubów - "Polacy i Ukraińcy w Berezowicy Małej koło Zbaraża", Wydawnictwo Alexander, 1992.
Władysław Kubów - "Krwawe zapusty w Berezowicy Małej".
Władysław Kubów - "Terroryzm na Podolu Zachodnim", Warszawa, 2008.
Jolanta B. Kucharska - "Przedwojenne Wilno. Najpiękniejsze fotografie", Wydawnictwo RM, 2013.
Dariusz P. Kucharski - "Polacy w Rosji i Sowietach. Wspomnienie Kresów. Przewodnik dla nauczycieli i młodzieży", Wydawnictwo Ostoja, 2009.
Roman Kucharski - "Krwawa łuna", Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Okręg Wołyński, Warszawa, 1997.
Mieczysław Kuczyński - "Nie dane im było. Wołyń z oddali", Wydawnictwo Serafin, 2013.
Henryk Kula - "Polska Straż Graniczna w latach 1928-1939", Wydawnictwo Bellona, 1994.
Lucyna Kulińska - "Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922-1939", Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2009.
Lucyna Kulińska - "Dzieci Kresów", Oficyna Wydawnicza Echo, Warszawa, 2003.
Lucyna Kulińska - "Dzieci Kresów II", Wydawnictwo Jagiellonia, Kraków, 2006.
Lucyna Kulińska - "Dzieci Kresów III", Wydawnictwo Jagiellonia, Kraków, 2009.
Lucyna Kulińska - "Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich na tle losów ludności polskich Kresów w latach 1943-1947", t. 1 i 2, Kraków, 2002.
Lucyna Kulińska, Adam Roliński - "Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943-1944", Kraków, 2003.
Lucyna Kulińska, Adam Roliński - "Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943-1944. Zestawienie ofiar", Księgarnia Akademicka, Kraków, 2012.
Lucyna Kulińska, Adam Roliński - "Kwestia ukraińska i eksterminacja ludności polskiej w Małopolsce Wschodniej w świetle dokumentów Polskiego Państwa Podziemnego 1942-1944", Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2004.
Zbigniew Kurcz - "Mniejszości narodowe w Polsce", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997.
Łukasz Kuźmicz - "Zbrodnie bez kary", Wydawnictwo Sandra, Rzeszów, 2006.
Wiesław Lachewicz - "... do światła czy donikąd", Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2013.
Edward Laskowski - "Gdzie szum Prutu, tam moje korzenie. Ocalić od zapomnienia", Wyd. Grodziskie Zeszyty Historyczne, Grodzisk Wielkopolski - Rakoniewice, 2000.
Agnieszka Lewandowska-Kąkol - "Na skraju piekła", Wydawnictwo Fronda, 2013.
Anna Lewkowska, Jacek Lewkowski, Wojciech Walczak - "Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej. Wschodnie powiaty dawnego województwa białostockiego", Wydawnictwo DiG, Warszawa, 2007.
Bernard Linek, Kai Struve - "Nacjonalizm a tożsamość narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w.", Herder Institut, 2000.
Andrzej Lisowski - "Na kresach. Czas pokoju i wojny", Agencja Artystyczna PARA, 2011.
Wojciech Lizak - "Rozstrzelana Polonia: Polacy w ZSRR 1917-1939", Prywatny Instytut Analiz Społecznych, 1990.
Bogdan Loebl - "Piekło weszło do Raju", Grupa M-D-M, 2013.
Krystyna Lubieniecka-Baraniak - "Gdy brat staje się katem", Fundacja Nasza Przyszłość - Szczecinek 2007.
Henryka Łappo - "Z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej: wspomnienia z osad wojskowych 1921-1940", Ognisko Rodzin Osadników Kresowych, 1992.
Tadeusz Łopalewski - "Między Niemnem a Dźwiną. Ziemia Wileńska i Nowogródzka", Wydawnictwo LTW, 2009.
Bolesław Łukasiewicz - "Wspomnienia ze Stryjówki koło Zbaraża", nakładem autora, Szczecin, 1994.
Grzegorz Łukomski, Czesław Partacz, Bogusław Polak - "Wojna polsko-ukraińska 1918-1919", Koszalin-Warszawa, 1994.
Edward Łysiak - "Kresowa opowieść t.1 Michał", Wydawnictwo Novae Res, 2013.
Mirosław Maciorowski - "Sami swoi i obcy. Reportaże. Z kresów na kresy. Prawdziwe historie wypędzonych", Wydawnictwo Agora, 2011.
Józef Mackiewicz - "Droga donikąd", Orbis - Księgarnia Polska, Londyn, 1955.
Tadeusz Madała - "Polscy księża katoliccy w więzieniach i łagrach sowieckich od 1918 r.", Wyd. Retro, 1996.
Janusz Majewski, Andrzej Rybicki, Magdalena Skrejko - "Kresy w starej fotografii", Wydawnictwo Bosz, 2013.
Jędrzej Majka - "Kresy", Wydawnictwo AA, 2009.
Jędrzej Majka - "Mistyczne Kresy", Wydawnictwo AA, 2013.
Leszek Jan Malinowski - "1. Wileńska Brygada AK "Juranda" - wspomnienia", Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, 2002.
Mieczysław Malinowski, Bogdan Kołosok - "Zarys dziejów diecezji łuckiej oraz katedry św. Piotra i Pawla w Łucku", Calvarianum, 1993.
Roman Marcinek - "Kresy. Lwów", Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, 2012.
Roman Marcinek - "Polska: Kresy Wschodnie", Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, 2002.
Damian Markowski - "Płonące Kresy. Operacja Burza na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej", Wydawnictwo Rytm, Warszawa, 2011.
Witalij Masłowskyj - "Z kim i przeciw komu walczyli nacjonaliści ukraińscy w latach II wojny światowej", Wydawnictwo Nortom, Wrocław, 2001.
Piotr Matusak - "Przemysł na ziemiach polskich w latach II wojny światowej", Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2009.
Leszek Mazepa - "Rozmyślania i wspomnienia o Lwowie i Lwowiakach", Biblioteka Kuriera Galicyjskiego, 2011.
Grzegorz Mazur - "Pokucie w latach drugiej wojny światowej", Kraków, 1995.
Grzegorz Mazur, Jerzy Węgierski - "Konspiracja lwowska, 1939-1945: słownik biograficzny", Wyd. Unia, 1997.
Jolanta Mędelska - "Język Jana Ciechanowicza: przyczynek do dziejów polszczyzny na radzieckiej Litwie", Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, 1996.
Włodzimierz Mędrzecki - "Inteligencja polska na Wołyniu w okresie międzywojennym", Wyd. Neriton, 2005.
Włodzimierz Mędrzecki - "Województwo wołyńskie, 1921-1939: elementy przemian cywilizacyjnych, społecznych i politycznych", Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wyd. Polskiej Akademii Nauk, 1988.
Barbara Mękarska-Kozłowska - "Burza nad Lwowem: reportaż z lat wojennych 1939-1945 we Lwowie", Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1992.
Barbara Mękarska-Kozłowska - "Lwów - twierdza kultury i niepodległości" (referat wygłoszony 29 listopada 1988 r. w Bibliotece Polskiej w Paryżu, poszerzony i uzupełniony), Caldra House, 1991.
Barbara Mękarska-Kozłowska - "Mozaika wspomnień", Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1994.
Franceska Michalska - "Cała radość życia. Na Wołyniu, w Kazachstanie, w Polsce", Wyd. Noir sur Blanc, 2007.
Magdalena Micińska (red.) - "Stowarzyszenie Ludu Polskiego na Podolu, Wołyniu i w Guberni Kijowskiej", Wydawnictwo DiG, 2009.
Maciej Mieczkowski - "Być Polakiem na Litwie", Oficyna Literatów i Dziennikarzy "Pod Wiatr", 2006.
Bronisław Mielniczek - "Tomaszowskie morze krwi", Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, P.W. "TomGraf" s.c., 2008.
Rudolf Milaszewski - "Wspomnienia z kresów wschodnich i żołnierskich dróg", Agencja Poligraficzno-Wydawnicza "Sandra", Rzeszów, 2000.
Marian Minkiewicz - "Między Dźwiną, Notecią i Odrą. Wspomnienia repatrianta zza Bugu", Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011.
Leon Mitkiewicz - "Wspomnienia kowieńskie: 1938-1939", Wydawnictwo Bellona, 1968.
Jan Młotkowski - "Kresy Wschodnie we krwi polskiej tonące", Chicago-Poznań, 2004-2005 (wyd. II poszerzone).
Jan Młotkowski - "Kresy Wschodnie w latach 1939-1947 Okrutna Historia - Katalog Wystawy".
Jan Młotkowski - "W XX wieku w Europie torturowano za wyznanie rzymskokatolickie" (w języku polskim i niemieckim), Wyd. Polskie Tow. Miłośników Krzemieńca i Ziemi Krzemienieckiej im. J. Słowackiego w Poznaniu.
Grzegorz Motyka - "Antypolska akcja OUN-UPA 1943-1944: fakty i interpretacje", Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2002.
Grzegorz Motyka - "Cień Kłyma Sawura. Polsko-ukraiński konflikt pamięci", Gdańsk, 2013.
Grzegorz Motyka - "Od rzezi wołyńskiej do akcji "Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947", Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2011.
Grzegorz Motyka - "Tak było w Bieszczadach: walki polsko-ukraińskie 1943-1948", Volumen, 1999.
Grzegorz Motyka - "Ukraińska partyzantka 1942-1960: działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii", Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, 2006.
Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk - "Pany i rezuny: współpraca AK-WiN i UPA, 1945-1947", Oficyna Wydawnicza Volumen, 1997.
Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk, Tomasz Stryjek, Adam F. Baran - "Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953", Wydawnictwo Naukowe Scholar, Instytut Studiów Politycznych PAN, Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk-Warszawa, 2012.
Józef Mroczkowski - "Obserwator. Pogranicze polsko-ukraińskie w krwawych latach 1939-1947. Pożogi, ucieczki, przesiedlenia, echa Wołynia", Dom Wydawniczy PWN, 2013.
Halina Murawska - "Przesiedleńcy z Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej w Olsztyńskiem", Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego Olsztyn, 2000.
Wiesław Myśliwski - "Wschodnie losy Polaków", Wydawnictwo Stopka, 1991.
Kazimierz Juliusz Nahlik - "We Lwowie i na Pokuciu, Ścieżka mojej młodości", Kraków, 2002.
Stanisław Nicieja - "Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych - tomy 1-4", Wydawnictwo MS, 2012-2013.
Stanisław Nicieja - "Lwów. Miasto zatartych granic", Wydawnictwo Libra, 2013.

historia Polski
Posty: 110
Rejestracja: 15 kwie 2014, 04:37

Re: Książki o wydarzeniach na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej przed i w okresie II wojny światowej (baza danych)

Post autor: historia Polski » 25 maja 2014, 15:02

Stanisław Nicieja - "Lwów. Ogród snu i pamięci. Dzieje cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie i ludzi tam spoczywających w latach 1786-2010", Wyd. MS, 2011.
Stanisław Nicieja, Krzysztof Hejke - "Tam gdzie lwowskie śpią orlęta", Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Wydawnictwo Rytm, Warszawa, 2001.
Romuald Niedzielko - "Kresowa księga sprawiedliwych 1939-1945. O Ukraińcach ratujących Polaków poddanych eksterminacji przez OUN i UPA", Warszawa, 2007.
Romuald Niedzielko - "Wołyń 1943-rozliczenie: materiały przeglądowej konferencji naukowej "W 65. rocznicę eksterminacji ludności polskiej na Kresach Wschodnich dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich", Warszawa 10 lipca 2008", Instytut Pamięci Narodowej, 2010.
Jan Niewiński - "Stosunki polsko-ukraińskie", "Głos Kresowian", Warszawa, 2005.
Piotr Niwiński - "Garnizon Konspiracyjny Miasta Wilna", Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999.
Piotr Niwiński - "Okręg Wileński AK w latach 1944-1948", Oficyna Wydawnicza Volumen, 1999.
Jerzy Robert Nowak - "Przemilczane zbrodnie: Żydzi i Polacy na Kresach w latach 1939-1941", Wydawnictwo von Borowiecky, 1999.
Zbigniew Nowak - "Od Augustowa do Mostów Wielkich: szkice z dziejów kresowego miasteczka 1549-1945", Oficyna Czec, Gdańsk, 2004.
Ewa Nowicka - "Polacy czy cudzoziemcy. Polacy za wschodnią granicą", Nomos, Kraków, 2000.
Beata Obertyńska, Gustaw Herling-Grudziński, Józef Czapski, Jan Kazimierz Umiastowski, Wacław Grubiński, Anatol Krakowiecki - "My deportowani. Wspomnienia Polaków z więzień, łag rów i zsyłek w ZSRR", Wyd. Alfa, 1989.
Włodzimierz Odojewski - "Zasypie wszystko, zawieje", Świat Książki - Bertelsmann Media, 2008.
Włodzimierz Odojewski - "Zmierzch świata", Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, 2005.
Zbigniew Okoń - "Kresowi sąsiedzi: w szponach trzech ludobójczych hord", Wyd. Oświatowe "Fosze", 2005.
Apolinary Oliwa - "Gdy poświęcano noże. Tragedia Wołynia Już bez cenzury - wspomnienia powojenne", Wydawnictwo Nowik sp.j., Opole, 2013.
Mieczysław Orłowicz, Jerzy Siennicki - "Przedwojenna Polska w krajobrazach i zabytkach. Tom 3. Wołyń i Polesie", Wydawnictwo Libra, 2012.
Mirek Osip-Pokrywka, Magda Osip-Pokrywka - "Polskie ślady na Ukrainie. Przewodnik", Wyd. Bosz, 2013.
Magda Osip-Pokrywka, Mirek Osip-Pokrywka - "Sentymentalna Ukraina", Carta Blanca, 2011.
Joanna Ostrowska - "Tak musiało być. Wspomnienia", Literackie Towarzystwo Wydawnicze, 2007.
Jan K. Ostrowski (red. naukowa) - "Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego" (tom 18), Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków, 2010.
Filip Ożarowski - "Gdy płonął Wołyń", F.O. Publishing, Chicago, 1999.
Czesław Partacz (red.) - "Wołyń i Małopolska Wschodnia 1943-1944", Koszalin-Leszno, 2004.
Tadeusz Pater - "Listy o Kresach południowo-wschodnich", Wydawnictwo AA, 2006.
Anna Pawełczyńska - "Koniec kresowego świata. Testament Prababki. Na cztery wiatry", Wydawnictwo Polihymnia, 2012.
Stanisław Pempel - "ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945", Wydawnictwo Trust, 1990.
Andrzej Pepłoński - "Wywiad w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920", Wydawnictwo Bellona, 2005.
Adam Peretiakowicz - "Polska samoobrona w okolicach Łucka", Ośrodek Badań Społeczno-Kulturowych Towarzystwa Zachęty Kultury, 1995.
Adam Peretiatkowicz - "Wołyńska samoobrona w dorzeczu Horynia", Wydawnictwo Author, 1997.
Vitaliy Perkun - "Katalog pieczęci z ziem ukraińskich ze zbiorów Profesora Mariana Gumowskiego", Wydawnictwo DiG, 2011.
Sergiusz Piasecki - "Zapiski oficera Armii Czerwonej (od 17 września 1939 r.)", Wydawnictwo LTW, 2002.
Kazimierz Pietraszkiewicz, Helena Karło-Żeromska, Halina Nowicka - "Okręg Wileński AK: kwatermistrzostwo i produkcja materiałów wybuchowych we wspomnieniach", Oficyna Wydawnicza Instytutu Interfacji, 2000.
Czesław Piotrowski - "Krwawe żniwa - za Styrem, Horyniem i Słuczą", Wyd. Adam Marszałek, 2005 i 2011.
Czesław Piotrowski - "Przez Wołyń i Polesie na Podlasie", Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Okręg Wołyński, 1998.
Czesław Piotrowski - "Wojskowe i historyczne tradycje 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK", Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Okręg Wołyński, Warszawa, 1993.
Czesław Piotrowski - "Zniszczone i zapomniane osiedla polskie i kościoły w gminach Kołki i Silno powiatu łuckiego na Wołyniu", Warszawa, 2001.
Czesław Piotrowski - "Zniszczone i zapomniane osiedla polskie oraz kościoły w powiecie kostopolskim na Wołyniu", Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Okręg Wołyński, Warszawa, 2004.
Czesław Piotrowski - "Zniszczone i zapomniane osiedla polskie oraz kościoły w powiecie sarneńskim na Wołyniu", Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Okręg Wołyński, Warszawa, 2004.
Tadeusz Piotrowski - "Genocide and Rescue in Wołyń: Recollections of the Ukrainian Nationalist Ethnic Cleansing Campaign Against the Poles During World War II", McFarland, 2000.
Wiktor Poliszczuk - "Akcja Wisła - próba oceny", Toronto, 1997.
Wiktor Poliszczuk - "Apokalipsa według Wiktora Ukraińca", Toronto, 1996.
Wiktor Poliszczuk - "Doktryna D.Doncowa - tekst i analiza", Toronto, 2006.
Wiktor Poliszczuk - "Dowody zbrodni OUN i UPA - Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu", tom II, Toronto, 2000.
Wiktor Poliszczuk - "Fałszowanie historii najnowszej Ukrainy", Toronto, 1996.
Wiktor Poliszczuk - "Gorzka prawda: cień Bandery nad zbrodnią ludobójstwa", Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Toronto - Warszawa, 2005.
Wiktor Poliszczuk - "Gorzka prawda - zbrodniczość OUN-UPA", Światowy Związek Żołnierzy AK - Okręg Wołyński, Warszawa, 1997.
Wiktor Poliszczuk - "Gwałt na prawdzie o zbrodniach OUN Bandery", Toronto, 2003.
Wiktor Poliszczuk - "Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego według Dmytra Doncowa", Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Okręg Wołyński, Warszawa, 1995.
Wiktor Poliszczuk - "Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu" tom I, Wyd. Wiktora Poliszczuka, Toronto, 2003.
Wiktor Poliszczuk - "Ludobójstwo nagrodzone", Toronto, 2003.
Wiktor Poliszczuk - "Manowce polskich historyków", Toronto, 1998.
Wiktor Poliszczuk - "Nacjonalizm ukraiński w dokumentach - integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu", część 1, 2 i 3, Toronto, 2002-2003.
Wiktor Poliszczuk - "Ocena polityczna i prawna OUN i UPA" (także w wersji angielskiej: "Legal and political assessment of the OUN and UPA"), Toronto, 1997.
Wiktor Poliszczuk - "Podręcznik nacjonalisty ukraińskiego (katastrofalny stan nauki polskiej)". Glaukopis (wyd. internetowe), Toronto, 2006 (jest to obszerna recenzja książki Romana Wysockiego "Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów 1929-1939").
Wiktor Poliszczuk - "Pojęcie integralnego nacjonalizmu ukraińskiego", Toronto, 1997.
Wiktor Poliszczuk - "Posłanie do braci Polaków. Prawosławnego Ukraińca w 55-tą rocznicę mordów wołyńskich", Toronto - Warszawa, 1998.
Wiktor Poliszczuk - "Potępić UPA!", Wydawnictwo Capital, 2013.
Wiktor Poliszczuk - "Rok 1943: OUN Bandery na Wołyniu", Warszawa 2002.
Wiktor Poliszczuk - "Ukraińskie ofiary OUN-UPA", Toronto, 1998.
Wiktor Poliszczuk - "Zginęli z rąk ukraińskich", Toronto, 1998.
Martin Pollack - "Po Galicji", Wołowiec, 2007.
Leon Popek - "Cmentarz parafialny w Ostrówkach na Wołyniu", Towarzystwo Przyjaciół Kamieńca i Ziemi Wołyńsko Podolskiej, Lublin, 2005.
Leon Popek - "Ostrówki - wołyńskie ludobójstwo", Warszawa-Lublin, 2011.
Leon Popek - "Polacy i Kościół rzymskokatolicki na Wołyniu w latach 1918-1997", Lublin, 1999.
Leon Popek - "Świątynie Wołynia", Ośrodek Studiów Polonijnych i Społecznych PZKS, 1997.
Leon Popek - "Wołyń podróż sentymentalna", Lublin, 2000.
Leon Popek, Tomasz Trusiuk, Paweł Wira i Zenon Wira - "Wołyński testament", Towarzystwo Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej, Lublin, 1997.
Stanisław L. Popek - "Oczy Ikony", Wydawnictwo Norbertinum", 2013.
Jerzy Prochwicz - "Formacje Korpusu Ochrony Pogranicza w 1939 roku", Wydawnictwo Neriton, 2003.
Jerzy Prochwicz, Andrzej Konstankiewicz, Jan Rutkiewicz - "Korpus Ochrony Pogranicza, 1924-1939", Wydawnictwo "Barwa i Broń", 2003.
Edward Prus - "Atamania UPA: tragedia kresów", Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988.
Edward Prus - "Banderomachia - łże-rząd Stećki na tle rzeczywistości", Wrocław, Nortom, 2007.
Edward Prus - "Herosi spod znaku tryzuba: Konowalec - Bandera - Szuchewycz", Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa, 1985.
Edward Prus - "Holocaust po banderowsku: czy Żydzi byli w UPA", Wydawnictwo Nortom, 1995 i 2001.
Edward Prus - "Legenda Kresów: Szare Szeregi w walce z UPA", Wydawnictwo Nortom, 1995 i 2003.
Edward Prus - "Operacja "Wisła": fakty-fikcje-refleksje", Wydawnictwo Nortom, 2002 i 2010.
Edward Prus - "Patriarcha galicyjski. Rzecz o Arcybiskupie Andrzeju Szeptyckim metropolicie greckokatolickim (1865-1944)", Wyd. Nortom, Wrocław, 1999 i 2008.
Edward Prus - "Rycerze żelaznej ostrogi: oddziały wojskowe ukraińskich nacjonalistów w okresie II wojny światowej", Wydawnictwo Atla 2, 2000.
Edward Prus - "SS-Galizien. Patrioci czy zbrodniarze?", Wydawnictwo Nortom, 2001.
Edward Prus - "Stepan Bandera, 1909-1959. Symbol zbrodni i okrucieństwa", Wydawnictwo Nortom, 2004.
Edward Prus - "Szatańskie igrzysko: historia Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN)", Nortom, 2009.
Edward Prus - "Taras Czuprynka. Hetman UPA i wielki inkwizytor OUN", Wyd. Nortom, Wrocław, 1998.
Edward Prus - "UPA", Warszawa, 1994.
Edward Prus - "UPA: armia powstańcza czy kurenie rizunów", Wydawnictwo Nortom, 1994.
Edward Prus - "Zapomniany ataman: Taras Bulba-Boroweć (1908-1981)", Wydawnictwo Nortom, Wrocław, 2005.
Edward Prus - "Z dziejów współpracy nacjonalistów ukraińskich z Niemcami w okresie II wojny światowej i okupacji", Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1985.
Ryszard Przybylski - "Krzemieniec", Wydawnictwo Sic, 2003.
Ryszard Przybylski - "Uśmiech Demokryta. Un presque rien", Wydawnictwo Sic, 2009.
Antoni Przybysz - "Wspomnienia z umęczonego Wołynia: 1939-1945", Wydawnictwo Nortom, 2000.
Janusz Pulnar - "Bogurodzicy zawsze wierni. Sanktuaria Maryjne kresów południowo-wschodnich", Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2012.
Kazimierz Pułaski - "Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy", Wyd. DiG, 2004.
Kazimiera Rafalska - "Przeżyłam łagry. Wspomnienia polskiej nauczycielki z Polesia", Wyd. Serafin, 2013.
Stanisław Rakowski - "Wspomnienia z kresowej osady Kościuszkówka na Podolu", Wydawnictwo Klucz-Druk, Kluczbork, 1997.
Teresa z Rembielińskich Materkowska - "Polski Dom. Rodzina - wspomnienia sercem pisane", Warszawska Firma Wydawnicza, 2013.
Tadeusz Riedl - "Chodząc po Lwowie", Wydawnictwo Bernardinum, 2007.
Tadeusz Riedl - "O Lwowie i lwowskim piśmiennictwie", Wydawnictwo Bernardinum, 2013.
Janusz Rieger - "Studia nad Polszczyzną Kresową", Wydawnictwo Naukowe Semper, 2011.
Paweł Rokicki - "Armia Krajowa na Wileńszczyźnie 1943-1945", Barwa i Broń, 2003.
Wiesław Romanowski - "Bandera - terrorysta z Galicji", Wyd. Demart, Warszawa, 2012.
Wincenty Romanowski - "ZWZ-AK na Wołyniu 1939-1944", RW KUL, 1993.
Krzysztof Rowiński - "Moje zderzenie z bolszewikami: we wrześniu 1939 roku", Polska Fundacja Kulturalna, 1986.
Tomasz Róg - "... i zostanie tylko pustynia. Osobowy wykaz ofiar konfliktu ukraińsko-polskiego 1939-1948. Gmina Cieszanów, powiat Lubaczów", Rzeszów, 2011.
Mirosław Jan Rubas - "Oni strzegli granic II Rzeczypospolitej. Relacje i wspomnienia żołnierzy KOP i funkcjonariuszy SG", Wydawnictwo "Barwa i Broń", Stow. Weteranów Polskich Formacji Granicznych, 2002.
Katarzyna i Jerzy Samusikowie - "Dwory i pałace na Kresach Wschodnich. Między Niemnem a Bugiem", Fundacja Sąsiedzi, 2012.
Eustachy Sapieha - "Tak było...", Świat Książki, 2012.
Jadwiga Sawicka - "Wołyń poetycki w przestrzeni kresowej", Wydawnictwo DiG, 1999.
Teresa Siedlar-Kołyszko - "Byli, są. Czy będą?", Wydawnictwo Impuls, 2006.
Teresa Siedlar-Kołyszko - "Od Smoleńska po Dzikie Pola: Polacy na ziemiach I i II Rzeczpospolitej", Polska Fundacja Kulturalna, 1998.
Teresa Siedlar-Kołyszko - "Przecież tu Polska kiedyś była... Reportaże kresowe", Literackie Towarzystwo Wydawnicze, 2012.
Michał Siekierka - "SS-Galizien: między ideologią nazizmu, ukraińskim nacjonalizmem a zbrodniami", Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, 2012.
Szczepan Siekierka, Henryk Komański, Czesław Filipowski - "Katalog wystawy ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA na kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947", Wrocław, 2008.
Szczepan Siekierka, Henryk Komański - "Ludobójstwo dokonane na duchowieństwie obrządku łacińskiego przez OUN-UPA oraz zniszczenia obiektów sakralnych rzymskokatolickich na Kresach Południowo-Wschodnich w latach 1939-1947", Wrocław, 2008.
Szczepan Siekierka, Henryk Komański, Krzysztof Bulzacki - "Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim 1939-1947", Wrocław, 2006.
Szczepan Siekierka, Henryk Komański - "Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939-1946", Wrocław, 2004 oraz 2007.
Szczepan Siekierka, Henryk Komański, Przewodnik - "Pomniki, tablice pamięci i mogiły na terenie Polski ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN i tzw. UPA 1939-1947", Wrocław, 2007.
Ewa Siemaszko, Władysław Siemaszko - "Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945" (tom I i II), Wydawnictwo von Borowiecky, Warszawa, 2000.
Ewa Siemaszko - "Wołyń naszych przodków. Śladami życia - czas zagłady", 2008.
Jan Siemiński - "Walczące Grodno - wspomnienia harcerza", Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990.
Paweł Sierżęga - "Kazimierz Tyszkowski (1894-1940). Z dziejów nauki polskiej w międzywojennym Lwowie", Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011.
Henryk Sipowicz-Bogowski - "Śladami epopei Wileńskiej", Wydawnictwo Res Polona, 1994.
Mikołaj Siwicki - "Dzieje konfliktów polsko-ukraińskich", nakładem autora, 1992.
Olgierd Skalski, Janusz Wróbel (red.) - "Zwierzenia młodego zesłańca", Instytut Pamięci Narodowej, 2012.
Teofil Skalski - "Terror i cierpienie. Kościół katolicki na Ukrainie 1900–1932. Wspomnienia", Wydawnictwo Norbertinum, Lublin - Rzym - Lwów, 1995 (wyd. II - 2008).
Jadwiga Skibińska-Podbielska - "Epopeja wołyńska 1913-1945", Wydawnictwo Norbertinum, 2013.
Żanna Słoniowska - "Przedwojenny Lwów. Najpiękniejsze fotografie", Wydawnictwo RM, 2013.
Wiktor Snastin - "Inspektorat "F": materiały do historii Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej", Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, 1997.
Timothy Snyder - "Tajna wojna. Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukrainę", Wydawnictwo Znak, Kraków, 2008.
Józef Sobiesiak - "Przebraże", Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1971.
Józef Sobiesiak, Ryszard Jegorow - "Ziemia płonie", Wydawnictwo Lubelskie, 1974.
Michał Sobków - "Życiowy dyżur", Wydawnictwo Atut, 2010.
Bogusław Soboń - "Wołyński życiorys: wspomnienia i refleksje (wokół Kopalni Bazaltu w Janowej Dolinie, pow. Kostopol)", Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Wołyński, 1999.
Alf Soczyński - "Krew i ogień", Wydawnictwo My Book, Szczecin, 2009.
Andrzej Solak - "Kresy w płomieniach (1908-1957). Seria: Nasza historia", Wydawnictwo eSPe, 2013.
Stanisław Sosenkiewicz, Norbert Tomczyk - "Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na polskich leśnikach w latach 1938-1948", Wrocław, 2008.
Andrzej Sowa - "Stosunki polsko-ukraińskie 1939-1947: zarys problematyki", Towarzystwo Sympatyków Historii, Kraków, 1998.
Jerzy Sroka - "9 Podlaska Dywizja Piechoty Armii Krajowej", Wydawnictwo Author, 1995.
Stanisław Srokowski - "Czas diabła", Poznań, Zysk i Spółka, 1999
Stanisław Srokowski - "Duchy dzieciństwa", Warszawa, LSW, 1985.
Stanisław Srokowski - "Hnilcze. Prawda, pamięć i ból", Wydawnictwo Światowit, 2013.
Stanisław Srokowski - "Nienawiść", Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa, 2006.
Stanisław Srokowski - "Płonący motyl", Warszawa, PIW, 1989.
Stanisław Srokowski - "Repatrianci", Warszawa, Czytelnik, 1998.
Stanisław Srokowski - "Strach. Opowiadania kresowe", Wyd. Fronda, 2014.
Stanisław Srokowski - "Ślepcy idą do nieba", Wydawnictwo Arcana, 2011.
Stanisław Srokowski - "Ukraiński kochanek", Wydawnictwo Arcana, Kraków, 2008.
Stanisław Srokowski - "Walka kogutów", Śląsk, 1981.
Stanisław Srokowski - "Zdrada", Wydawnictwo Arcana, Kraków, 2009
Halina Stachyra - "27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej 1943-1944: żołnierze i kadra dowódcza i ich losy: studium historyczno-socjologiczne", Lubelskie Centrum Marketingu, 2003.
Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś - "Kresowianki. Krąg pisarek heroicznych", Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006.
Krzysztof Stępnik, Maciej Rajewski (red.) - "Komunikowanie się Polaków w okresie II wojny światowej" (z płytą CD), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, 2011.
Janina Stopyra-Gawrońska - "Bez dzieciństwa", Warszawa, 1997.
Tomasz Strzembosz - "Armia Krajowa na środkowej i południowej Lubelszczyźnie i Podlasiu: materiały sesji naukowej, KUL 24-25.IX.1985 r.", Red. Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1993.
Tomasz Strzembosz - "Studia z dziejów okupacji sowieckiej, 1939-1941", Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1997.
Edward Studziński - "Z Polesia do sowieckiego łagru", Wydawnictwo Nortom, 2012.
Adam Sudoł - "Początki sowietyzacji Kresów Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej (jesień 1939 roku) - wybrane problemy polityczne i organizacyjne", Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, 1997.
Dorota Sumińska - "Autobiografia na czterech łapach czyli historia jednej rodziny", Wyd. Literackie, 2011.
Richard Szawłowski - "Wojna Polsko-Sowiecka 1939", Wydawnictwo Neriton, 1995.
Zbigniew Szczepanek - "Zamki na Kresach", Bernardinum Wydawnictwo Diecezji Peplińskiej, 2008.
Antoni B.Szcześniak, Wiesław Z.Szota - "Wojna polska z UPA: droga do nikąd", Wydawnictwo Bellona, 2013.
Aleksander Szemiel - "23 Brasławska Brygada Partyzancka Armii Krajowej: we wspomnieniach dowódców i żołnierzy", Oficyna Wydawnicza "Adiutor", 2002.
Wacław Szetelnicki - "Trembowla: kresowy bastion wiary i polskości", Wydawnictwo Rubikon, 1992.
Rajmund Szubański - "Plan operacyjny "Wschód", Wydawnictwo Bellona, 1993.
Mieczysław Szustakowski - "Od Zbaraża do Wrocławia - na Czarnym Tatarskim Szlaku: wspomnienia", Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010.
Paweł Świetlikowski - "Wołało nas Wilno: z dziejów Garnizonu Miejskiego Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego", Księgarnia Św. Wojciecha, 1991.
Barbara Tarkowska - "Bagnety i krzyże 1914-1921", Wydawnictwo Bellona, 2008.
Andrzej Tłomacki - "Sapiehowie, Linia kodeńska", Warszawa, 1996.
Jerzy Tomaszewski - "Ojczyzna nie tylko Polaków: mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918-1939", Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1985.
Jerzy Tomaszewski - "Rzeczpospolita wielu narodów", Czystelnik, 1985.
Jerzy Tomaszewski - "Zarys dziejów Żydów w Polsce w latach 1918-1939", Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1990.
Jerzy Tomaszewski - "Z dziejów Polesia, 1921-1939: zarys stosunków społeczno-ekonomicznych", Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963.
Longin Tomaszewski - "Kronika Wileńska, 1939-1941", Wydawnictwo Pomost, 1990.
Longin Tomaszewski - "Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939-1945", Oficyna Wydawnicza Rytm, 1999.
Ryszard Torzecki - "Polacy i Ukraińcy: sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej", Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993.
Feliks Trusiewicz - "Duszohubka", Wydawnictwo Nortom, Wrocław, 2004.
Wanda Trzeciecka - "Wspomnienia z Kresów", Łośgraf, 2008.
Jan Turnau - "Bracia zza Buga: wspomnienia z czasu wojny", Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 1999.
Józef Turowski - "Pożoga: walki 27 Wołyńskiej Dywizji AK", Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.
Józef Turowski, Władysław Siemaszko - "Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich dokonane na ludności polskiej na Wołyniu, 1939-1945", Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Środowisko Żołnierzy 2. Warszawskiej Dywizji Piechoty GKBZHwP. IPN, 1990.
Stanisław Uliasz - "O literaturze Kresów i pograniczu kultur: rozprawy i szkice", Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2001.
Wincenty Urban - "Droga Krzyżowa archidiecezji lwowskiej w latach II wojny światowej 1939-1945", Semper Fidelis, Wrocław, 1983.
Jolanta Wachowicz-Makowska - "Świat zapamiętany", Czytelnik, 2002.
Henryk Wasilewski - "Czar mojego Polesia", Wyd. Nortom, 2007.
Jan Wajman - "Chłopcy z Kresów", Wydawnictwo Nortom, 2006.
Adam Walczak - "13. Brygada Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego", Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, 2002.
Edward Walewander - "Losy pedagogów polskich na Wschodzie", Stow. Współpracy Polska - Wschód, 2002.
Melchior Wańkowicz - "Dzieje rodziny Korzeniewskich. Drogą do Urzędowa. Reportaże z Wołynia. Od Stołpców po Kair", Wydawnictwo Prószyński, 2010.
Romuald Warakomski, Piotr Niwiński, Anna Kubajak - "Wileńskie dramaty w czasie wojny i w PRL: Komórka Legalizacyjna Sztabu Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej w latach 1939-1947", Kubajak, 2006.
Stanisław Wasylewski - "Lwów", Wydawnictwo LTW, 2014.
Eugeniusz Wawrzyniak - "Ze wspomnień żołnierzy AK, Okręgu Nowogródek", Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988.
Włodzimierz Ważniewski - "Stracone nadzieje. Polityka władz okupacyjnych w Małopolsce Wschodniej 1939-1944", Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa, 2009.
Jerzy Węgierski - "Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol", Wydawnictwo Platan, Kraków, 1996.
Jerzy Węgierski - "Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944", Wyd. Platan, 1997.
Jerzy Węgierski - "Lwowska konspiracja narodowa i katolicka: 1939-1947", Platan, 1994
Jerzy Węgierski - "Lwów pod okupacją sowiecką: 1939-1941", Editions Spotkania, 1991.
Jerzy Węgierski - "W lwowskiej Armii Krajowej", Instytut Wydawniczy Pax, 1989.
Katarzyna Węglicka - "Gawędy kresowe. "Moja" Litwa", Wydawnictwo Książka i Wiedza, 2011.
Katarzyna Węglicka - "Kresowym szlakiem: gawędy o miejscach, ludziach i zdarzeniach", Wydawnictwo "Książka i Wiedza", 2005.
Katarzyna Węglicka - "Wędrówki kresowe: gawędy o miejscach, ludziach i zdarzeniach", Wydawnictwo "Książka i Wiedza", 2006.
Joanna Wieliczka-Szarkowa - "Czarna Księga Kresów", Wydawnictwo AA, Kraków, 2012.
Joanna Wieliczka-Szarkowa - "Wołyń we krwi 1943", Wydawnictwo AA, 2013.
Marek Wierzbicki - "Ocalone archiwum polski podziemnej: ziemie Wschodnie II RP w dokumentach ze zbioru Wojciecha Bukata", Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, 1997.
Jacek E. Wilczur - "Wileński pierścień śmierci. Dramatyczne dzieje Wilna i Ziemi Wileńskiej 1939-1945", Agencja Wydawnicza CB, 2012.
Jan Wojciech Wingralek - "Tam gdzie lwowskie śpią orlęta", Instytut Lwowski w Warszawie, 2001.
Wanda Wojtkiewicz-Rok - "Lata chwały i dni grozy. Studia nad dziejami Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie", Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.
Józef Włast - "Opowiadania historyczne z dziejów okolicy Słuczy i jej dopływów", Spółka Wydawnicza Polska, 1897.
Wojciech Włodarkiewicz - "Polesie 1939", Wydawnictwo Bellona, 2011.
Wojciech Włodarkiewicz - "Przed zagładą. Społeczeństwo Wołynia i Małopolski Wschodniej wobec państwa polskiego (1935-1939)", Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa, 2013.
Rafał Wnuk - "Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956", Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa-Lublin, 2007.
Mieczysław Wojciechowski - "Tam została moja młodość. Opowieść wołyńska", Księgarnia Akademicka, 2007.
Tadeusz Wolak (red.), Czesław Piotrowski - "Przebraże 1943", Światowy Związek Żołnierzy AK - Okręg Wołyński, Warszawa 1996.
Tadeusz Wolczyk - "Tarnoszyn w ogniu", A3 Drukarnia, Chełm, 2009 i 2012.
Andrzej Wolkenberg - "Szkice z życia Zabużanina", Wydawnictwo Novae Res, 2012.
Józef Wołczański - "Dokumenty Kościoła rzymskokatolickiego archidiecezji lwowskiej w zasobach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie", Kraków, 2007.
Józef Wołczański - "Eksterminacja Narodu Polskiego i Kościoła rzymskokatolickiego przez ukraińskich nacjonalistów w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1945", Kraków, 2006.
Józef Wołczański - "Wytrwać i przetrwać jak Bóg daje. Świadkowie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej 1917–1991", Kraków, 2010.
Jerzy Wowk - "Kultura polska w życiu Ukrainy: historia, dzień dzisiejszy: materiały z II międzynarodowej konferencji naukowej, Kijów, 6-9 listopada 1997 roku", 2000.
Alojzy Wójtowicz, Antoni Wójtowicz - "Kronika małej ojczyzny w Lwowskim Okręgu AK-NIE-WiN", Zakład Poligrafii WSP, Zielona Góra, 1992.
Leszek Wójtowicz - "Później szatan wstąpił w ludzi. Zapiski nie tylko z Wołynia", Lublin, 2008.
Franciszek Wysłouch - "Echa Polesia", Literackie Towarzystwo Wydawnicze, 2012.
Franciszek Wysłouch - "Na ścieżkach Polesia", Literackie Towarzystwo Wydawnicze, 2012.
Franciszek Wysłouch - "Opowiadania poleskie", Literackie Towarzystwo Wydawnicze, 2013.
Roman Wysocki - "Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1929-1939: geneza, struktura, program, ideologia", Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003.
Józef Wyspiański - "Barbarzyństwa OUN-UPA", wydawnictwo nieznane (nakład 500 egz.), Lubin 2009.
Lech Wyszczelski - "Wojna o Kresy Wschodnie 1918-1921", Wydawnictwo Bellona, 2011.
Konrad Zagończyk - "Między nami sąsiadami”, Wydawnictwo Antyk, 2005.
Jan Zaleski - "Kronika życia", Kraków, 1999.
Jan Zaleski - "Polszczyzna Kresów Południowo-Wschodnich", Wydawnictwo Viridis, Kraków, 1998.
Radosław Zenderowski - "Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu)", Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011.
Zbigbiew Ziembolewski - "W morzu nienawiści", Wydawnictwo Apla, Krosno, 2001.
Aleksandra Zińczuk (red.) - "Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943" (książka w języku polskim i ukraińskim), Stowarzyszenie "Panorama Kultur", Lublin, 2012.
Tadeusz Ziubiński - "Ogień przy drodze", Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2010.
Magdalena Zowczak (red.) - "Podole i Wołyń. Szkice etnograficzne", Wydawnictwo DiG, 2003.
Tomasz A. Żak - "Dom za żelazną kurtyną. Listy do Pani S.", Agencja Fotograficzno-Wyd. Olszewski, 2013.
Władysław Żołnowski - "Matka Boska Buszczecka i jeźdźcy Apokalipsy", Wyd. Polihymnia, Lublin-Opole, 1998.
Władysław Żołnowski - "Niebo i piekło mojej ziemi", Opole, 1992.
Sulimir Żuk - "Skrawek piekła nad Podolem", Warszawa, 2009.
Andrzej Żupański - "Droga do prawdy o wydarzeniach na Wołyniu", Wyd. Adam Marszałek, 2006 i 2012.
Andrzej Żupański - "Tragiczne wydarzenia za Bugiem i Sanem przed ponad sześćdziesięciu laty: poznaj werdykt historyków polskich i ukraińskich", Wydawnictwo Rytm, 2007.
Leon Żur - "Mój wołyński epos", Wydawnictwo Hańcza, Suwałki, 1997.
Stanisław Żurek - "UPA w Bieszczadach", Wrocław, Wydawnictwo Nortom, 2007.
Zbigniew Żyromski - "Miasto kresowe - Monasterzyska wczoraj i dziś", Wrocław, 2006.
Oprac. Jarosław Kosiaty, serwis Wołyń naszych przodków...

gardimaxeczka
Posty: 3
Rejestracja: 03 cze 2014, 18:15

Re: Książki o wydarzeniach na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej przed i w okresie II wojny światowej (baza danych)

Post autor: gardimaxeczka » 03 cze 2014, 18:24

Sporo tych książek. Mnie zainteresowała szczególnie jedna pozycja. Książka Leszka Kani "Wilno 1944". Gdzie mogę ją kupić?

ODPOWIEDZ

Wróć do „Książki historyczne”