Strona 1 z 1

Marcin Poniecki

: 17 mar 2011, 17:54
autor: Warka
Marcin Poniecki (1448-1498) herbu Ostoja - właściciel miasta Poniec. Był synem Piotra Ścibora Ponieckiego, starosty generalnego Wielkopolski, Malbork.

Urodził się w Poniecku, jego ojciec Piotr Ścibor Poniecki, wielmoża Wielkopolski z rodziny Chełmskich jako pierwszy uzywal nazwiska Poniecki. Żoną Marcina Ponieckiego została Barbara Opalińska, bratanica starosty generalnego Wielkopolski. W świetle dokumentów swojego czasu prowadził wiele procesów przy czym stracił większą częsć swojego majątku. Był postacią kontrowersyjną.

Źródła
www.poniec.pl
Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. T.14, str. 234