Plan 3 letni (1947-1949)

Polityka partii komunistycznej wiązała się z przeświadczeniem o potrzebie dynamicznej industrializacji kraju. To zaś nieuchronnie prowadziło do przemian społecznych, wywyższenia osób pracujących fizycznie, zmian w samej mentalności ludzkiej. System ten jednak obarczony był wadą, szybko okazało się, że prowadzi do częstych kryzysów i sprzeciwu społecznego.
Awatar użytkownika
Warka
Posty: 1577
Rejestracja: 16 paź 2010, 03:38

Plan 3 letni (1947-1949)

Post autor: Warka » 09 sty 2011, 20:20

Trzyletni plan odbudowy (1947 – 1949) :

Opracowany przez KRN, a następnie przyjęty przez Sejm Ustawodawczy Plan Odbudowy Gospodarczej na lata 1947 – 1949 po raz pierwszy objął wszystkie dziedziny gospodarki narodowej. Uchwała sejmowa przewidywała „podniesienie stopy życiowej pracujących warstw ludności powyżej poziomu przedwojennego”, środkami zaś do osiągnięcia tego celu miały być:
-wyrównanie szkód wojennych
-scalenie ziem zachodnich i północnych z resztą kraju
-wszechstronne wykorzystywanie wybrzeża morskiego
-rozszerzenie kraju w gospodarce światowej
-obniżenie kosztów własnych produkcji dóbr i usług
-wzrost wydajności pracy

W koncepcjach PPR ciężar industrializacji kraju miał spaść przede wszystkim na barki sektora kapitalistycznego w mieście oraz zamożnej wsi. Narzędziem tej polityki były podatki, dostawy obowiązkowe, a nierzadko przymus administracyjny.
Dzięki odzyskaniu ziem zachodnich i północnych wzrósł potencjał przemysłu środków produkcji. Przyrost ten był jednak mniejszy od oczekiwanego, gdyż znaczna część maszyn i urządzeń została przewieziona do Niemiec w ostatnich miesiącach bądź przejęta przez władze radzieckie przed przekazaniem Polsce administracji na ziemiach zachodnich i północnych. Na przeszkodzie pełnemu wykorzystywaniu tego potencjału stanął brak rąk do pracy na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945 – 1946 i zniszczenia wojenne. Długi pas wybrzeża sprzyjał rozwojowi handlu morskiego i przemysłu okrętowego. Wysokość nakładów inwestycyjnych osiągnąć miała ok. 10 mld. Przedwojennych złotych.
W sferze oświaty plan przewidywał obowiązkowe nauczanie w zakresie szkoły podstawowej. Towarzyszyć temu miała systematyczna rozbudowa sieci pełnych szkół 7 – klasowych oraz średnich, zawodowych i wyższych.
W roku 1948 po przełamaniu oporów w PPS włączono spółdzielczość w system państwowego planowania gospodarczego. W wyniku połączenia spółdzielni gminnych i wiejskich utworzono Centralę Rolniczą Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Prowadzona w mieście tzw. bitwa o handel zakończyła się objęciem przez gospodarkę uspołecznioną kontroli 98% handlu hurtowego i 55% detalicznego. Negatywne skutki tych decyzji miały ujawnić się niebawem. Wprowadzona tzw. Powszechną Daninę na Odbudowę Ziem Odzyskanych. W miejsce dotychczas istniejących instytucji finansowych utworzona Narodowy Bank Polski i szereg banków wyspecjalizowanych.
Jedną z form aktywizacji społeczeństwa stało stało się oparte na wzorcach radzieckich współzawodnictwo pracy. W lipcu 1947 roku zapoczątkował je w Polsce rębacz z kopalni „Jadwiga” Wincenty Pstrowski. Objęło ono niemal wszystkie gałęzie gospodarki, nie wyłączając rolnictwa. Odbudowa portów i powstanie przemysłu stoczniowego umożliwiło szybki rozwój polskiego Wybrzeża. W 1948 roku zawodowano w Polsce pierwszy pełnomorski statek „Sołdek”. Duże znaczenie gospodarcze miało uruchomienie produkcji samochodów ciężarowych w Starachowicach i traktorów w Ursusie pod Warszawą. Plan trzyletni został wykonany w październiku 1949. dochód narodowy w tym roku był wyższy o 24% w porównywaniu z rokiem 1938 i o 53% w stosunku do roku 1947.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Gospodarka, kultura i społeczeństwo”