Polityka zagraniczna Rosji po 1991r. Podstawowe koncepcje i

Polityka zagraniczna RP, sformułowana po przemianach politycznych w 1989, określa ją polska racja stanu. Podstawowe cele polityki zagranicznej w latach 90. pozostawały niezmienne mimo zmian politycznych w parlamencie i rządzie. Są to: członkostwo w NATO oraz Unii Europejskiej, współtworzenie stabilnego systemu bezpieczeństwa europejskiego opartego na współdziałaniu NATO, UZE, OBWE oraz ONZ, utrzymywanie dobrosąsiedzkich stosunków z państwami regionu, działanie na rzecz współpracy regionalnej, zrównoważona polityka wobec Zachodu i Wschodu, popieranie procesów rozbrojeniowych, ochrona tożsamości narodowej i dziedzictwa kulturowego, rozwinięte kontakty z Polonią.
Awatar użytkownika
Adambik
Posty: 501
Rejestracja: 24 lis 2010, 22:41

Polityka zagraniczna Rosji po 1991r. Podstawowe koncepcje i

Post autor: Adambik » 21 lut 2011, 06:00

Polityka zagraniczna Rosji po 1991r. Podstawowe koncepcje i orientacje
Związek Radziecki byt nie tylko określoną strukturą polityczną, ekonomiczną, społeczną, ale był imperium, które-kontynuowało politykę imperialną Rosji. Rozpad ZSSR był zasadniczym cofnięciem granic imperium Rosji, do linii z XVIIIw. w momencie, kiedy carska Rosja rozpoczęła-swoją ekspansję na zachód. Na Kaukazie Rosja posiada granice, które miała na początku XIX w. W Azji Środkowej te granice pochodzą z połowy XIX w.
Rozpad ZSSR dla Rosji oznaczał odcięcie jej od Morza Bałtyckiego i od republik. Niepodległość Ukrainy pozbawiła Rosję jej dominującej pozycji na Morzu Czarnym. Uległa znacznemu ograniczeniu ekspansja Rosji na M. Śródziemnym. Jest teraz tylko jednym z-5 pretendentów do bogactw z basenu M. Śródziemnego. Rosja została też postawiona w obliczu wyniszczającego konfliktu (G.Karabach, Osetia). Rosja stanęła wobec nowej niebezpiecznej sytuacji na dalekim wschodzie, którą wyznacza głównie dynamiczny rozwój Chin. Na obszarze Rosji odbywa się transformacja systemowa polegająca na odchodzeniu od komunizmu.
Polityka zagraniczna Rosji jest dziś ciągle jeszcze nie do końca określona. Dąży się do utrzymania jak najszerszego oddziaływania za wszelką cenę. O pozycji Rosji na arenie międzynarodowej decyduje olbrzymia przestrzeń (równa 11 strefom czasowym) a także olbrzymie bogactwo naturalne (25% światowego wydobycia ropy, 10% światowej produkcji gazu). Rosja obok USA jest największym producentem i posiadaczem broni termojądrowej.
Polityka zagraniczna Rosji zmierza do tego, aby ciągle nadawać stosunkom międzynarodowym układ dwubiegunowy. Walczy o równą pozycję, w stosunku do Stanów Zjednoczonych, robiąc wszystko, żeby nie dopuszczać do odgrywania przez USA pierwszorzędnej roli w decydowaniu o polityce międzynarodowej.
Rosyjska polityka zagraniczna jest zorientowana na to, aby stosunki międzynarodowe opierały się na współpracy ze-wszystkimi państwami, ale nie chce wiązać się z żadnym z nich. Zacieśnia współpracę z Niemcami, Francją, by zmniejszyć wpływy USA. Rosja m.in. broni Iraku, Iranu, aby powstrzymać USA na tym obszarze. Rosja jest szczególnie zainteresowana współpracą z Chinami, by regulować konstrukcję swojej polityki, przewartościowuje pewne zasady. Obecnie w Rosji ścierają się dwie koncepcje polityki zagranicznej:
Wg koncepcji euro-atlantyckiej interesem nadrzędnym Rosji jest wyrwać się z zacofania i kryzysu gospodarczego; przybliżyć się do zachodnich demokracji, z którymi współpraca pozwoli wydźwignąć się Rosji z jej dotychczasowych problemów ekonomicznych. Rosja jest świadoma, że będzie zależna od państw, od których otrzymuje pomoc.
Wg koncepcji euro-azjatyckiej, zachód stoi w obliczu wielkiego-kryzysu, natomiast dynamika należy dp państw rozwijających się, dlatego specjaliści są zdania żeby kierować się ku Azji (Chiny a nawet Japonia);
W Polsce Rosja chce widzieć kraj, który będzie dla niej wzbudzał poczucie bezpieczeństwa, będzie jej partnerem gospodarczym, z którego to kraju nie będą wysuwane żądania pod adresem Rosji.

Awatar użytkownika
Adambik
Posty: 501
Rejestracja: 24 lis 2010, 22:41

Re: Polityka zagraniczna Rosji po 1991r. Podstawowe koncepcj

Post autor: Adambik » 21 lut 2011, 06:01

„Polityka zagraniczna Rosji", pod redakcją Stanisława Bielenia, Maciej Rasia

Przedmiotem książki są uwarunkowania i kierunki polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Skupia się na oddziaływaniach międzynarodowych nowej Rosji w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, NATO, Europą (w tym Unią Europejską), obszarem Wspólnoty Niepodległych Państw, a także z partnerami z innych części globu. Praca ukazuję ewolucję polityki zagranicznej Rosji po 1991 r., starając się wyjaśnić przyczyny mniej lub bardziej dynamicznych zwrotów w tej polityce zachodzących. W książce zobrazowano także różnice w podejściu Federacji Rosyjskiej do jej poszczególnych partnerów międzynarodowych. Poruszono również kwestię uczestnictwa Rosji w najistotniejszych, z punktu widzenia jej interesów narodowych, organizacjach międzynarodowych.


Atutem ksiązki jest bogactwo poddanej wnikliwej analizie problematyki, atrakcyjnej zarówno pod względem informacyjnym i wyjaśniającym, jak również pod kątem zastosowań praktycznych. Autorzy starają się przekazać jak najwięcej treści w przystępnej formie. Zależało im nie tylko na opisywanym zaprezentowaniu poszczególnych aspektów problematyki, ale także na podjęciu próby poszukiwania prawidłowości oraz diagnozowania trwałych tendencji w rosyjskiej polityce zagranicznej. Wywód ma więc charakter edukacyjny, co poświadczą przywoływanie w tekstach rozmaitych opinii znawców problematyki. Dzięki obszernej bibliografii, zamieszczonej na końcu każdego rozdziału, Czytelnik ma możność zobiektywizowania poglądów, odróżnienia tego co nowe, na tle dotychczasowych stanowisk czy stwierdzeń. W zbiorze znajdujemy oryginalne rozważania, charakteryzujące się rzetelnością analityczną oraz odkrywczością formułowanych sądów. Teksty wprowadzają czytelnika w szerokie spektrum przedmiotowe oraz ukazują daleki od szablonowości i subiektywnych kategoryzacji sposób traktowania podejmowania zagadnień.

Awatar użytkownika
Adambik
Posty: 501
Rejestracja: 24 lis 2010, 22:41

Re: Polityka zagraniczna Rosji po 1991r. Podstawowe koncepcj

Post autor: Adambik » 21 lut 2011, 06:04

Nowy kierunek w polityce zagranicznej Rosji?

Wtorek, 16 czerwca 2009 (12:30)
Polityka zagraniczna Rosji po wyborze Baracka Obamy na prezydenta USA nie odnalazła jeszcze swego kierunku i waha się pomiędzy wąsko pojętym, urażonym nacjonalizmem, a większą otwartością na świat - twierdzi "Financial Times".

"Zarówno liberałowie, jak i rosyjscy nacjonaliści zaczynają krytykować politykę zagraniczną rządu. Dowodzi to jak destabilizujący dla Rosjan był wybór Obamy" - zauważa gazeta.

"FT" sądzi, iż Moskwa nie wyobrażała sobie, by prezydentem USA mógł zostać czarnoskóry, ale nawet po jego wyborze polityka rosyjska szła starym torem. Wyrazem tego była zapowiedź prezydenta Dmitrija Miedwiediewa o rozmieszczeniu pocisków w Kaliningradzie w reakcji na spodziewaną instalację antyrakietowych wyrzutni w Polsce.


"Miedwiediew z trudem i nie od razu przyjął do wiadomości, że w Waszyngtonie zmieniła się administracja i że będzie ona mniej entuzjastycznie nastawiona do systemu obrony przeciwrakietowej niż administracja George'a W. Busha" - dodaje "FT".

Przykładem wahań w polityce zagranicznej Moskwy jest pomniejszanie rangi pierwszego w historii szczytu grupy BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny) w Jekaterynburgu, co gazeta tłumaczy tym, iż z punktu widzenia jej celów w polityce zagranicznej bardziej liczą się dla niej dwustronne stosunki z USA, członkostwo w G8 i Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW).

Priorytetem Rosji jest obecnie "zresetowanie" stosunków z USA. Rosja nie chce też, by BRIC postrzegany był jako konkurencja dla G8 - jedynego międzynarodowego forum, w którym zasiada przy jednym stole z największymi potęgami gospodarczymi świata.

"BRIC to bardziej slogan niż struktura" - sądzi Konstantin Kosaczow, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w Dumie, cytowany przez "FT". "SzOW (Rosja, Chiny plus republiki środkowej Azji) ma strukturę i bardziej przypomina organizację niż BRIC" - wyjaśnił.

"SzOW została powołana, by przypomnieć USA, iż amerykańskie bazy w Azji Środkowej są niechętnie tolerowane i że Rosja oraz Chiny w długiej perspektywie będą miały w tym regionie najwięcej do powiedzenia" - cytuje dziennik Fiodora Łukjanowa, komentatora i wydawcę pisma "Russia in Global Affairs".

"Skala problemów w tym regionie jest tak duża, iż Rosja i Chiny muszą mieć instrument w postaci liczącej się regionalnej organizacji dla rozwiązywania realnych i potencjalnych konfliktów" - dodał Łukjanow.

SzOW koncentruje się na współpracy ws. bezpieczeństwa, walki z przemytem narkotyków, terroryzmem i separatyzmem. W ub.r. SzOW przeprowadził wspólne ćwiczenia wojskowe. Łukjanow nie wyklucza, iż organizacja może stać się z czasem strukturą wojskową.

Awatar użytkownika
Adambik
Posty: 501
Rejestracja: 24 lis 2010, 22:41

Re: Polityka zagraniczna Rosji po 1991r. Podstawowe koncepcj

Post autor: Adambik » 21 lut 2011, 06:08

Polityka zagraniczna państwa tak dużego jak Rosja ma dla świata wielkie znaczenie. Jest tak dlatego, że Rosja (Federacja Rosyjska) jest największym państwem na świcie. Pod względem liczby ludności zajmuje 8. miejsce (po Chinach, Indiach, USA, Indonezji, Brazylii, Pakistanie i Bangladeszu). Aby jednak w pełni zrozumieć znaczenie Rosji na arenie międzynarodowej należy krótko przypomnieć ostatnią historię Rosji.
Jak wiemy, po II wojnie światowej, Rosja znalazła się w obozie państw alinanckich- państw zwycięzkich. Należała do t.zw. „wielkiej trójcy” (obok Wielkiej Brytani i Stanów Zjednoczonych). Dzięki temu mogła decydować o losach powojennej Europy. W ten sposób po stronie Rosyjskich wpływów znalazly się wszystkie państwa na wschód od NRD (Niemiecka Repubkika Demokratyczna- DDR- Deutsche Demokratische Republik; powstała po podziale Niemiec na NRD właśnie oraz RFN). Niektóre z tych państw (jak np. właśnie NRD lub Polska) były samodzielnymi państwami, miały własne rządy. Jednak były one całkowicie zależne od Rosji. A właściwie nie od Rosji, a od ZSRR. Było to państwo powstałe w 1953 roku i składało się z Rosji i państw dla niej ościennych:
• Armenia
• Azerbejdżan
• Białoruś
• Estonia
• Gruzja
• Kazachstan
• Kirgistan
• Litwa
• Łotwa
• Mołdawia
• Tadżykistan
• Turkmenistan
• Ukraina
• Uzbiekistan
ZSRR czyli Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich składający się własnie z wyżej wymienienonych państw trwał aż do 1991 roku. Obowiązywał tam autorytarny system sprawowania władzy oraz gospodarka centralnie-planowana. Rosyjska FSRR zajmowała tam oczywiscie miejsce najważniejsze. I mimo, iż to tam trafiały różne dobra produkowane w inncyh republikach radzieckich oraz państwach zależnych w Rosji nadal panowła bieda i głód. Olbrzymie pieniądze wydawane były na finansoanie zimnej wojny- wyścig zbrojeń, który panował między USA a ZSRR doprowadził do rozrośnięcia się wydatków na zbrojenia z ZSRR do takich rozmiarów, że inne działy gospodarki były bardzo niedofinansowane. Jednak to co właściwie doprowadziło do rozpadu ZSRR jest teraz jednym ze źródeł siły Rosji w polityce zagranicznej.
Od 1955 roku w ramach współpracy z innymi państwami pod wpływami Rosji zostały zawiązane dwa porozumienie: Układ Warszawski oraz Rada Wzajemniej Pomocy Gospodarczej. Oba te porozumienia działaly aż do upadku ZSRR w 1991 roku. Można nawet powiedzieć, że Rada miała na celu wyzyskiwanie inncyh państw na rzecz Rosji (tranzakcji dokonywano tam w wirtualnej wolucie, rublu transferowym, którego kurs był sztuczny i niedogodny dla innych państw prócz Rosji). Za to Układ Warszawski był jakby opozycją do NATO (w którym militarnie zjednoczyły się państwa zachodnie).
Rosja wykorzystywała Układ do interwencji w innych państwach aby zapobiegać przewrotom antykomunistycznym.
W roku 1991 rozwiązał się ZSRR i wchodzące w jego skład republiki odzyskały niepodległość, w tym największa dotychczasowa Republika Radiecka - Rosja. Pierwszym prezydentem niepodległej Rosji został Borys Jelcyn.
Choć tak naprawdę, załugi za transformacje ustrojową Rosji należą się Michaiłowi Gorbaczowi. Rządził on Rosją od 1985 roku i zapoczątkował zmiany: głasnot i pierestrojkę.Głasnost jest częścią reform Michaiła Gorbaczowa. Celem tych reform było ujawnienie faktów historycznych oraz dotyczących sytułacji politycznej i gospodarczej w ZSRR. Nisestety zmiane te zostały wprowadzone zbyt późno i ZSRR został rozwiązany.
Prezydent Jelcyn doprowadził do włączenia Rosji do elitarnej grupy G7. Boris Nikołajewicz Jelcyn urodził się 1 lutego 1931 w Butce, a zmiarł 23 kwietnia 2007 w Moskwie –od 10 lipca 1991 do 31 grudnia 1999 był pierwszym w historii prezydentem Federacji Rosyjskiej.
Ponieważ Federacja Rosyjska jest właściwie następcą ZSRR, a wiekszość jej terytorium, ludności oraz produkcji przemysłowej ZSRR była w Rosji, po upadku ZSRR Rosja nadał pełni ważna rolę w polityce światowej. Kraj ten należy do G8. Rosja została oficjalnie przyłączona do G7 w 1998 roku nie ze względu na znaczenie ekonomiczne, lecz z przyczyn politycznych. Był to wyraz wdzięczności dla prezydeta Jelcyna za przeprowadzienie regorm gospodarczych w Rosji i za jego neutralną postawę wobec rozszerzenia NATO na wschów. Innymi słowy Rosja zrezygnowała z części swoich wpływów militarnych u swoich zachodnich sąsiadów (również byłych pepublik radzieckich) a w zamian uzyskała wpływy jaki daje decydowanie w G7. G8 utworzono już za rządów Władimira Putina wraz z polepszaniem się w tym czasie sytuacji ekonomicznej w Rosji. Choć nadal jest tak, że Rosja znajduje się tam głównie ze względów politycznych.
Innym „sposobem” prowadzenie polityki zagranicznej przez Rosję jest wywieranie presji poprzez surowce strategiczne. Na terytorium Rosji znajdują sie jedne z największych światowych złóż ropy oraz gazu ziemnego. Z Rosji są one transportowane do innych krajów europejskich. W niektorych (jak na Ukrainie lub w Polsce) uzaleznienie od Rosyjskich dostaw gazu czy ropy jest bardzo duże. Dlatego takie państwa nie mogą prowadzić zbyt agresywnej polityki w stosunku do Rosji (aby nie narazić się na odcięcie dostaw). To jest jeden z najmocniejszych punktów Rosji w polityce zagrananicznej.
Dwie największe dorgi przesyłu surowców z Rosji to gazociąg jamalski oraz rurociąg naftowy „Przyjaźń”. Rurociąg „przyjaźń” powstał jeszcze za czasów ZSRR w 1964 roku. Z kolei pomysł gazociąg jamalski istnieje od 1992 roku.
Porozumienie z Rosją w sprawie dostaw gazu ziemnego, w imieniu strony polskiej, zawarł w 1993 roku rząd Hanny Suchockiej. Prace nad poszczególnymi odcinakami zostały zakończone w 1999 roku.
Polityka zagraniczna Rosji (a właściwie jeszcze ZSRR) po 1989 roku musiała się zmienić. Było tak dlatego, iż to w tym roku rozpoczęły się rewolucje w państwach zależnych od Związku Radzieckiego. W 1989 roku Polska, po pierwszych po wojnie wolnych wyborach (czyli takich na jakie nie miał wpływu Związek Radziecki) zmieniła swój ustrój polityczny. Z poddanego rozkazom Moskwy PRLu (Polska Rzeczpospolita Ludowa) wykształciła sie III Rzeczpospolita Polska- państwo demokratyczne i niezależne. Później podoben zmiany zaszły w innych państwach. Stopniowo strefa rosyjskich wpływów zaczęła się pomniejszać.
Jednak rozpad ZSRR nie znaczył dla Rosji zupełnej utraty wpływów w tych krajach. Nadal miała ona wpływ na np. wybory w niektórych krajach. Do dziś jest tak np. na Białorusi. Jest tak dlatego, że jedynie z poparciem Moskwy można dostać się na szczyty władzy. Z kolei ludności niektórych biednych państw ościennych Rosji widzi w niej pomoc dla swojego kraju.
Mówiąc o polityce zagranicznej Rosji nie można zapomnieć o jej znaczeniu militarnym. Jako następca ZSRR Rosja odziedziczyła liczną armię. Mimio, iż w wyścigu zbrojeń w czasch zimnej wojny Rosja przegrywała ze Stanami Zjednoczonymi, nadal jest jednym z najlepiej uzbrojonych państw świata. Ma bardzo liczna armię. Należy również do grona państw atomowych, co znaczy że dysponuje ona atomową bronią masowej zagłady. Militarna siła Rosji stanowi więc kolejny argument w polityce zgarniacznej. Inne państwa muszą liczyć się z tym, że Rosja jest w stanie wypowiedzieć im wojnę.
W stosunku do państw będących niegdyś pod wpływami Związku Radzieckiego Rosja nadal stosuje agresywną politykę zagraniczną. Często grozi sankcjami gdy niektóre państwa w jakiś sposob przeciwstawiaja się ineresom rosyjskim. Jest również niechętna do integracji z resztą świata (jak np. wstąpienie do Unii Europejskiej czy NATO).
Podsumowując Rosja prowadzi agresywną politykę zagraniczną gdyż wie, że ma w swoim reku wiele atutów. Najważniejsze z nich to złoża surowców strategicznych, siła militarna oraz wpływy w innych państwach. Dlatego też inne państwa, czy tego chcą czy nie chcą, muszą liczyć się ze zdaniem Rosji w niektórych sprawach. Są jednak państwa (takie jak choćby Stany Zjednoczone), które dzięki własnej potędze mogą rozmawiać z Rosją jak równy z równym dlatego Rosja nie może tak sobie wszcząć wojny aby np. odzyskać państwa , które należały do ZSRR, gdyż wie, iż miałaby wielu przeciwników i nie byłoby to na jej korzyść. Tak więc, można powiedzieć, że Rosja prowadzi rozsądną politykę zagraniczną mierząc siły na zamiary.


Źródła:
http://szczesniak.pl
http://wikipedia.pl
„Zarys historii Europy: XX wiek (po 1945 roku)” Oxford

Awatar użytkownika
Adambik
Posty: 501
Rejestracja: 24 lis 2010, 22:41

Re: Polityka zagraniczna Rosji po 1991r. Podstawowe koncepcj

Post autor: Adambik » 08 mar 2011, 06:14

Rosja dementuje informację o wzmocnieniu Floty Bałtyckiej
PAP
2010-01-21, ostatnia aktualizacja 2010-01-21 12:40

Ministerstwo Obrony Rosji zaprzeczyło w czwartek, jakoby planowało wzmocnić rosyjską Flotę Bałtycką w odpowiedzi na plany rozmieszczenia amerykańskiej baterii obrony powietrznej Patriot w Polsce.


Podana przez niektóre media informacja o rzekomym wzmocnieniu nawodnej, podwodnej i lotniczej części Floty Bałtyckiej w związku z rozmieszczeniem w Polsce w pobliżu granic z Rosją amerykańskich wyrzutni rakietowych Patriot jest niezgodna z rzeczywistością - oświadczył rosyjski resort obrony.

Wzmocnienie Floty Bałtyckiej w odpowiedzi na plany rozmieszczenia baterii Patriot w Polsce zapowiedział w czwartek wysoki rangą przedstawiciel Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej, cytowany przez agencję RIA-Nowosti.


Przede wszystkim wzmocniona zostanie nawodna, podwodna i lotnicza część Floty Bałtyckiej - oświadczył rozmówca rosyjskiej agencji.

Informator RIA-Nowosti sprecyzował, że "akcent zostanie położony na uzupełnienie okrętów Floty Bałtyckiej o jednostki klasy "korweta" z pociskami manewrującymi dużego zasięgu o wysokiej precyzji rażenia na pokładzie".

Przedstawiciel Marynarki Wojennej FR przekazał też, iż część podwodna Floty Bałtyckiej może zostać wzmocniona będącymi już na służbie konwencjonalnymi okrętami podwodnymi, zmodernizowanymi pod kątem przenoszenia systemów rakietowych o wysokiej precyzji rażenia, a także dopiero budowanymi okrętami podwodnymi typu Łada.

Minister obrony narodowej Bogdan Klich ogłosił w środę, że na miejsce stacjonowania amerykańskiej baterii obrony powietrznej Patriot wybrany został Morąg, 70 km od granicy z obwodem kaliningradzkim. Klich zaznaczył, że zdecydowały o tym wyłącznie względy praktyczne, a nie polityczne.

Szef MON zapewnił, że dla wyboru lokalizacji nie miało znaczenia, że Morąg leży blisko obwodu kaliningradzkiego. Podkreślił, że w Morągu do dyspozycji są duże koszary, a obiekty wymagają tylko nieznacznych adaptacji, podczas gdy przy wyborze leżącej na obrzeżach Warszawy Wesołej byłyby konieczne nowe inwestycje.

W Morągu ma okresowo stacjonować około stu amerykańskich żołnierzy i - jak zauważył Klich - będą tam tylko wtedy, gdy na miejscu będzie bateria Patriot, bez względu na to, czy będzie włączona w polski system obrony powietrznej czy - jak na początku - nie.

Według ministra, pierwszy rotacyjny pobyt baterii może się rozpocząć na przełomie marca i kwietnia.

W grudniu ubiegłego roku Polska i USA podpisały umowę o statusie amerykańskich wojsk w Polsce (SOFA), którą będzie się stosować m.in. do personelu zestawów Patriot. W sierpniu 2008 roku oba kraje podpisały umowę o umieszczeniu w Polsce elementów amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej.

Według koncepcji poprzedniej amerykańskiej administracji, w Polsce miała zostać ulokowana baza 10 rakiet przechwytujących dalekiego zasięgu, w Czechach planowano instalację radaru. Rząd Baracka Obamy, z powodu wątpliwości co do skuteczności tego systemu i ze względów finansowych ogłosił rezygnację z tamtych planów na rzecz rozmieszczenia w Europie mobilnych naziemnych rakiet SM-3, dotychczas wytwarzanych w wersji morskiej.

W negocjacjach dotyczących "tarczy antyrakietowej" Polska stawiała warunek wzmocnienia jej systemu obrony powietrznej, na przykład przez rozmieszczenie wyrzutni Patriot, które zostaną włączone w polski system obrony powietrznej.

Rosja sprzeciwiała się instalacji elementów tarczy antyrakietowej USA w Polsce i Czechach, utrzymując, że zagraża to jej bezpieczeństwu narodowemu. Moskwie nie podobają się też plany ulokowania w Polsce wyrzutni Patriot. W październiku zeszłego roku szef dyplomacji Rosji Siergiej Ławrow poinformował, że poruszy ten problem w kontaktach z amerykańską sekretarz stanu Hillary Clinton.

Źródło: Gazeta Wyborcza

Więcej... http://wyborcza.pl/1,93610,7478663,Rosj ... z1FyhebFhR

ODPOWIEDZ

Wróć do „Polska polityka zagraniczna”