Osiągnięcia II Rzeczpospolitej w dziedzictwie sztuki i kultu

Chcąc omówić gospodarkę II RP, najpierw należy zbadać tło historyczne oraz czynniki, które miały wpływ na gospodarkę niepodległej już Polski w momencie zakończenia I Wojny Światowej.
Marshal
Posty: 271
https://www.artistsworkshop.eu/meble-kuchenne-na-wymiar-warszawa-gdzie-zamowic/
Rejestracja: 11 gru 2010, 04:54

Osiągnięcia II Rzeczpospolitej w dziedzictwie sztuki i kultu

Post autor: Marshal »

Osiągnięcia II Rzeczpospolitej w dziedzictwie sztuki i kultury
Odzyskanie niepodległości przez Polskę i zmienione warunki polityczne wpłynęły na rozwój kultury i artystyczne odzwierciedlenie w sztuce.
W czasach niewoli czynnikiem integracyjnym naród w sensie kulturalnym i politycznym była literatura i sztuka. Podtrzymywała w narodzie wiarę na lepszą przyszłość, wskazywała drogę ku wolności.
W malarstwie historyczno-patriotycznym szczególnie eksponowane miejsce zajmowały przedstawienia symboliczne, których tematem były: klęska Polski, nadzieje na odzyskanie niepodległości.
W II Rzeczpospolitej symbolami czesto wystepującymi w sztuce jest biały orzeł, który wzbija sie do lotu, Polonia wychodzi z grobu i rozrywa pęta lub jako bohater Józef Piłsudski i legioniści.
W czasach II Rzeczpospolitej popularne stały sie środki przekazu, które docierały w do dużej liczby odbiorców: kartki pocztowe, ryciny w czasopiśmie i plakat.W sztuce II Rzeczpospolitej pojawiły się prace eksponujace wątek Polski zmartwychwstałej. Motyw Polonia Rediviva włączano do apoteozy marszałka Piłsudskiego. Istniało także zapotrzebowanie na malarstwo historyczno-patriotyczne. Ten rodzaj sztuki cieszył się niesłabnącym powodzeniem obrazów Jana Styki i Kossaków.

Ziemiaństwo polskie w pierwszych latach II Rzeczpospolitej było w trudnym położeniu. Zrujnowane przez I wojne światową i przez wojne polsko-radziecką w 1920 roku nie było w stanie odegrac decydujacej roli politycznej, a tym samym nie stanowiło podstawy poczynań budowlanych.
Architektura, króra powstawała na zamówienie ziemiaństwa była architekturą tradycyjną nawiązujacą do przeszłości, głównie do baroku i klasycyzmu. Architekci projektujący pałace i dwory czasami odwoływali sie do tradycji średniowieczno - zamkowej.
W dziejach polskiej architektury tego okresu znajdziemy słynny m.in. talent Jana Koszczyca – Witkiewicza.
Zmiany demograficzne, które nastapiły po 1918 roku /zmniejszenie sie liczby ludności niemieckiej i wzrost liczby ludności katolickiej, polskiej/ zmuszały do znacznego powiększania liczby swiątyń na terenie miast i prowincji.
Kultura w II Rzeczpospolitej miała charakter masowy związany z poziomem intelektualnym i estetycznym szerokich mas społeczeństwa.
Drewniane kościoły zastępować zaczęto murowanymi nawiązującymi do baroku.
Zmieniała się także w tym okresie architektura miejska. Zaczęto budować szpitale, banki, budynki uniwesyteckie, hotele.
Szczególnym rodzajem sztuki w okresie II Rzeczpospolitej była sztuka ogrodowa. Powstawały parki miejskie, tarasy spacerowe, eksponowane tereny leśne i zieleń osiedlowa.
Nowoczesnemu rozwojowi w tym czasie uległ takze ruch turystyczny, który propagował wyprawy za miasto, zwiedzanie i poznawanie okolicy.
W odrodzonej Rzeczpospolitej Towarzystwo Turystyczne pełniło funkcje wychowawcze i naukowe. Strategia prezentacji walorów ziemi ojczystej miała zapewnić nowe spojrzenie na dziedzictwo historyczne i kulturowe. Na tle przyrody wybijać się miała wysoka kultura miast polskich a w nich przepych Kaplicy Zygmuntowskiej, Pałacu w Łazienkach i w Wilanowie, Ratusz Poznański , kościół św. Anny w Wilnie.

Ta turystyczno- krajoznawcza historia sztuki miała być ambicją młodego państwa i terenem wycieczkowym turysty zagranicznego.

W II Rzeczpospolitej także literatura miała swoje osiągniecia i w niej miały odźwięk najważniejsze wydarzenia tego okresu. Mimo nie sprzyjającej atmosfery polityczno moralnej, mimo trudnych warunków w jakich pracowali wówczas ludzie pióra, literatura polska rozwijała sie bardzo dynamicznie.
Powstało wtedy niejedno arcydzieło. Był to bujny rozkwit powieści psychologicznej, powieści epickiej. Pojawiać zaczęły się utwory o mocno zarysowanej problematyce polityczno - społecznej w której do głosu dochodziły masy chłopskie i robotnicze.
Była także grupa poetów tzw. awangardowch, którzy nie pozostali obojętni wobec rzeczywistości. Reagowali na nią w swych wierszach, poematach, opowiadaniach i powieściach. Do wielkich talentów tego okresu należeli Stefan Żeromski, Maria Dąbrowska, Władysław Reymont, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Antoni Słonimski.

Pozytywny rozwój literatury i zycia kulturalnego przerwała wojna.
ODPOWIEDZ

Wróć do „Gospodarka, kultura i społeczeństwo”